Kristina Hansson

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • speech and language pathology, Language acquisition, language impairment, hearing impairment, grammar, semantics, lexicon

Forskning

Mitt huvudområde är grammatisk och lexikal-semantisk utveckling och sårbarhet hos barn med språkstörning och hos barn med olika grad av hörselnedsättning. Ett särskilt fokus är att förstå samspelet mellan barnets inneboende resurser som arbetsminne och fonologisk bearbetningsförmåga och faktorer i omgivningen som t.ex. hur olika samtalspartners interagerar med barnet och hur detta stöttar eller försvårar barnets språkproduktion. Målet är väl underbyggda och evidensbaserade bedömnings- och interventionsmetoder.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (79)