Kristina Jennbert

Professor emerita

Forskning

Jag fascineras av det enorma tidsdjup, som finns bakom människors ageranden och förhållningssätt till normer och värden. Arkeologins materiella kultur och materialitet ger mångtusenåriga perspektiv på människors kulturella uttryck, mentalitet och livsstil. Natur, klimat, sociala spel och politiska strukturer blir synliga. Jag använder i min arkeologiska forskning naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Humaniora utgör ett brett forskningsfält med utrymme att studera kulturer ur vitt skilda perspektiv. Mina aktuella forskningsområden handlar om stenåldersproblematik, mentalitetsstudier, religionsarkeologi, landskapsarkeologi och arkeologisk etik.

Senaste forskningsoutput

Kristina Jennbert & Elisabeth Iregren, 2019, Kullabygd : Kullens hembygdsförenings årsskrift, XCII, s. 96-121 26 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Kristina Jennbert, 2018, The Oxford Dictionary of Late Antiquity. Nicholson, O. (red.). Oxford: Oxford University Press, s. 693

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

Kristina Jennbert, 2018, The Oxford Dictionary of Late Antiquity. Nicholson, O. (red.). Oxford: Oxford University Press, s. 723

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

Visa alla (122)