Kristina Lundblad

Universitetslektor, docent

Forskning

I min forskning intresserar jag mig för hur mening skapas i samspelet mellan människan och de medier och dokument genom vilka hon kommunicerar, både i det förflutna och i vår egen samtid. Det svenska tryckets historia intresserar mig också, både med avseende på själva teknikens spridning och funktion och på de böcker och andra trycksaker som producerades. För närvarande driver jag ett internationellt projekt om böcker och politik och jag inleder under året ett individuellt projekt kring tryckkulturens tidiga utveckling i södra Sverige. Tillsammans med min kollega Gunilla Törnvall inleder jag även arbetet med att ta fram en lärobok i bokhistoria och tillsammans med kollegor på Universitetsbiblioteket i Lund arbetar jag fram en bok om det så kallade vardagstrycket, alltså efemärt tryck. 

Forskning

Senaste forskningsoutput

Kristina Lundblad, 2018 aug 18, Aftonbladet.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Kristina Lundblad, 2017 nov 27, Digital humaniora – humaniora i en digital tid. Erixon, P-O. & Pennlert, J. (red.). Göteborg: Daidalos, s. 27–51

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Kristina Lundblad, 2017 okt, Typographorum Emblemata: The Printer’s Mark in the Context of Early Modern Culture. Wolkenhauer, A. & Scholz, B. F. (red.). Berlin/Boston: De Gruyter, s. 227-256 30 s. (Schriftmedien – Kommunikations- und Buchwissenschaftliche Perspektiven; vol. 4).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (57)