Kristine Lund

Universitetsadjunkt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Nyckelord

Forskning

Doktorand, OTR, Master of Arts in Occupational Therapy

Sedan april 2014 är jag doktorand i forskargruppen Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Mitt doktorandarbete rör utvärderingen av Vardag i Balans (ViB), en livsstils intervention för människor med psykisk ohälsa, och jag använder både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Jag studerade arbetsterapi och aktivitetsvetenskap vid University of Southern California (USC) och fick min Bachelor’s examen år 1996 och min Master’s år 1998. En av mina masters projekt var att resa till Sverige och jämföra hälso-och sjukvårdsystemet med det i USA och hur det påverkade hur arbetsterapi är administrerat. Jag har undervisat på grundnivå på arbetsterapeutprogrammet vid USC och Lunds Universitet. Före mina doktorandstudier jobbade jag som projektadministratör för utvärdering av programmet Vardagsrevidering i Malmö.

Min kliniska erfarenhet är bland annat inom kommunbaserad rehabilitering i Los Angeles med utsatta barn och ungdomar, rehabilitering med äldre, psykisk hälsa och ohälsa, men även med arbetsanpassning och hög-teknologiska hjälpmedel för människor som är synskadade. Jag har också erfarenhet som frilansskribent och redaktör (engelska).

Senaste forskningsoutput

Jackie Parsonage, Kristine Naylor Lund, Helen Dawes, Hajar Almoajil & Mona Eklund, 2020 nov 9, I: Scandinavian Journal of Occupational Therapy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (8)