Kristofer Hansson

Forskare

Forskning

Forskar utifrån ett kulturanalytiskt perspektiv rörande barn och ungdomars vardagliga upplevelser av att leva med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Fokus även på den medicinsk praxis inom hälso- och sjukvård samt läkemedelsföretagens roll i denna praxis. Forskar också om allmänhetens delaktighet i policyprocesser rörande biomedicinsk teknologi. Forskningen genomsyras av både ett nutida och ett samtidshistoriskt perspektiv.

Senaste forskningsoutput

Kristofer Hansson, 2019 sep 27, GeoHumanities and Health. Atkinson, S. & Hunt, R. (red.). Springer, s. 71-83 (Global Perspectives on Health Geography).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Kristofer Hansson & Rosengren, H., 2019 jun 26, Dagens Medicin, 26-34, s. 31.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Kristofer Hansson, 2019, Sånt vi bara gör. Nilsson, J., Nylund Skog, S. & Skott, F. (red.). Stockholm: Carlsson Bokförlag, s. 264-266

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (176)