Kristoffer Holm

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Forskning

Den forskning jag bedriver handlar om ohövliga beteenden i arbetslivet, vilket definieras som subtila negativa beteenden på arbetsplatsen. Jag undersöker detta främst från ett socialt utbytes-perspektiv, där utbytet av ohövligheter inom organisationen fokuseras. Ohövlighet har visat sig vara vanligt, men svårt att upptäcka och peka ut, jämfört med mer uppenbara fenomen, som arbetsplatsmobbning eller trakasserier. Ohövliga beteenden har dock knutits till flera negativa utfall för både individen och organisationen.
Mitt arbete gäller upplevd, bevittnad och utövad ohövlighet, hur ohövlighet manifesterar sig på en dag till dag nivå, samt hur det påverkar människor över tid. Mitt forskningsintresse innefattar aggressiva arbetsplatsbeteenden, arbetslivshälsa, sociala processer i organisationer, och tillfälliga anställningsformer.

Senaste forskningsoutput

Tomas Jungert, Kristoffer Holm, Nathalie O. Iotti & Claudio Longobardi, 2020 aug 30, I : Aggressive Behavior.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kristoffer Holm, Eva Torkelson & Martin Bäckström, 2019, I : International Journal of Workplace Health Management. 12, 3, s. 160-175 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (14)