Lars Berggren

Professor emeritus, Filosofie doktor, Filosofie doktor, Ämneslärarexamen, Fil kand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • Socialhistoria, Arbetarhistoria, Historiedidaktik

Forskning

Min forskning har huvudsakligen varit inriktad på 1800- och 1900-talens arbetar- och socialhistoria. Jag disputerade hösten 1991 på en avhandling om arbete och facklig organisering vid två Malmöverkstäder, bland dem Kockums mekaniska verkstad. Inom ett nordiskt projekt har jag forskat om hur företagsledare i några större företag orienterade sig i förhållande till staten, lokalsamhället och arbetsmarknaden samt hur olika managementstrategier utformades. Jag har också forskat en del kring arbetsmiljöproblem, yrkesspecifik dödlighet och arbetsvandringar. I ett aktuellt projekt undersöker jag hur problemen med industriernas utsläpp av kolrök diskuterades under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Under senare år har jag alltmer ägnat mig åt forskning kring musik och samhällsförändring. I en sådan mera kulturanalytisk forskningsansats blir det också viktigt att studera fenomen som ungdomskultur och kulturella uttryck i samband med migrationsprocesser och traumatiska händelser. I ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet har jag och ett par kolleger studerat främlingsfientliga strömningar och arbetarrörelsens förändrade ställning i Landskrona. Jag har också ägnat mig en del åt historiedidaktik och historieförmedling. Bland annat har jag deltagit i den nationella utvärderingen av historieämnet i grundskolan. Jag har även arbetat en del med muntlig historia, bland annat i forskningscirklar tillsammans med fackliga organisationer och människor från olika arbetsplatser.

Senaste forskningsoutput

Lars Berggren, 2018, Mellan Malmö och Minneapolis. Kulturhistoriska undersökningar tillägnade Lars Edgren. Lundberg, V. & Riving, C. (red.). Lund: Arkiv förlag, s. 115-135

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lars Berggren, 2018, Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 42, 165-166 (2018:1-2), s. 60-61.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Lars Berggren & Östberg, K., 2018, Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige. Holgersson, U. & Wängnerud, L. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 153-177

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (90)