Lars Crusefalk

Doktorand

Forskning

Lars Crusefalk är sociolog med särskilt intresse för konsumtion, och hur sociala- och kulturella faktorer påverkar praktiker och förhållningssätt till konsumtionskrediter och skulder.

Forskningsområden

  • Konsumtion
  • Konsumtionskrediter
  • Skulder
     

Pågående forskning

Min forskning fokuserar framförallt på hur sociala- och kulturella faktorer påverkar praktiker och förhållningssätt till konsumtionskrediter och skulder i Europa. Syftet med min forskning är att förstå hur unga vuxna förstår och använder konsumtionskrediter, samt förklara hur- och vilka kulturella- och institutionella faktorer som påverkar gemensamma och skilda uppfattningar hos unga vuxna i Europa. Genom att jämföra ett antal Europeiska länder är målet även att förklara varför det finns skillnader i relation till överskuldsatthet och användande av konsumtionskrediter i Europa.

Senaste forskningsoutput

Lars Crusefalk, 2017 feb 24, I : Economic Sociology and Political Economy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Lars Crusefalk, 2016, Vardagslivets finansialisering. Centrum för konsumtionsvetenskap, Vol. CFK-rapport 2016:1. s. 23-35 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (2)