Lars Edgren

Professor

Professor

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Lärlingar i Malmö 1750-1900

  Lars Edgren, 2019 maj 23.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 3. "En värld förlossad!": Republikanism och revolution i tidningen Fäderneslandet

  Lars Edgren, 2019, (Accepted/In press) Mot ljuset: En antologi om arbete, arbetare och arbetarrörelse. Lundin, J. A. & Hilborn, E. (red.). Big Bad Books, s. 39-51 13 s. (Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria; vol. 9).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Recension av Mary Hilson, Silke Neunsinger & Iben Vyff (red.), Labour Unions and Politics under the North Star

  Lars Edgren, 2019, I : Historisk Tidskrift. 139, 1, s. 146-149 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 5. 2018
 6. "SD:s ideologi är knuten till en svensk idétradition, med nära förbindelser till fascism."

  Lars Edgren, 2018 okt 12, Sydsvenska dagbladet, s. A3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 7. En antidemokratisk SD-förebild

  Lars Edgren, 2018 sep 6, Opulens.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 8. Historia och historiker: Om Lunds universitet genom 350 år

  Lars Edgren, 2018 sep 4, Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet. 150 s. (Studia Historica Lundensia; vol. 29)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 9. Inledning

  Lars Edgren, 2018 sep 4, Historia och historiker: Om Lunds universitet genom 350 år. Edgren, L. (red.). Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 7-9 (Studia Historica Lundensia; vol. 29).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Sture Bolin: Historia och politik i en ödesmättad tid

  Lars Edgren, 2018 sep 4, Historia och historiker: Om Lunds universitet genom 350 år. Edgren, L. (red.). Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 101-116 (Studia Historica Lundensia; vol. 29).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Demokrati i komparativ belysning

  Lars Edgren, 2018, I : Finsk tidskrift: kultur, ekonomi, politik. 6, s. 89-91 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 12. En distanskurs i historia

  Lars Edgren & Johansson, K., 2018, Digitalisering av högre utbildning. Hrastinski, S. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 191-196

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Nordiskt samarbete och vetenskaplig persona: De nordiska historikermötena på 1920-talet

  Lars Edgren, 2018, Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Bodensten, E., Brilkman, K., Heidenblad, D. L. & Sanders, H. (red.). Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 159-173 (Studia historica lundensia; nr. 28).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. 2017
 15. Republikanism och antiklerikalism: 'Fäderneslandet' och 'Folkets tidning' omkring 1860

  Lars Edgren, 2017 aug 16.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 16. Recension av Daniel Nyström, Innan forskningen blev radikal. En historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria, 2015

  Lars Edgren, 2017, I : Scandia. 83, 2, s. 137-138

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 17. 2016
 18. Birgitta Odén, 1921-2016

  Lars Edgren, 2016 sep 5, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2016. Rahm, H. (red.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, 4 s. (Årsbok ).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Birgitta Odén

  Lars Edgren, Lars Berggren & Klas-Göran Karlsson, 2016 jun 28, Sydsvenskan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 20. "Vi äro blott vanliga arbetare": Arbetarföreningen i Malmö av 1851

  Lars Edgren, 2016, I ständig rörelse: mellan arbete, kultur och didaktik. En vänbok till Lars Berggren. Greiff, M. & Johansson, R. (red.). Malmö: Mezzo Media AB, s. 27-43

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. 2015
 22. Sotare i Stockholm 1600-1900

  Lars Edgren, 2015, I : Historisk Tidskrift. 135, 2, s. 325-327

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 23. 2014
 24. I tiggarnas tid

  Lars Edgren & Edgren, M., 2014 aug 9, Sydsvenska Dabladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 25. Livsmedelsprotesterna i Malmö 1799

  Lars Edgren, 2014, I : Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 1-2 (149-150), s. 8-12

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Politik underifrån. Kollektiva aktioner i Sverige och Danmark under 1800- och 1900-talen

  Lars Edgren & Olofsson, M., 2014, I : Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 1-2 (149-150), s. 4-7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Scandinavianism and the war of 1864

  Lars Edgren, 2014, NordicHistoryBlog Nordeuropäische Geschichte im Netz.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 28. Tema: Politiska protester

  Lars Edgren (red.) & Olofsson, M. (red.), 2014, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 48 s. (Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 29. 2013
 30. Bo Stråth, Sveriges historia 1830-1920

  Lars Edgren, 2013, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift. 2013, s. 170-172

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 31. 2012
 32. Folk och herrar : När Fäderneslandet publicerades i Lund

  Lars Edgren, 2012, Lunds historia : staden och omlandet, 2. Tidigmodern tid : I en bördig bygd. Blom, K. A. (red.). Lunds kommun, s. 340-347

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Hantverk i Lund 1536-1862

  Lars Edgren, 2012, Lunds historia : staden och omlandet, 2. Tidigmodern tid : I en bördig bygd. Blom, K. A. (red.). Lunds kommun, s. 223-231

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. 2011
 35. Konflikt och samförstånd. Arbetarhistoria idag

  Lars Edgren, 2011, Konflikt och samförstånd. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona maj 2009. Magnus, O. (red.). Centrum för Arbetarhistoria, s. 6-10

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Visar vikten av att se sambanden bortom nationsgränserna

  Lars Edgren, 2011, I : Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 4, s. 47-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 37. 2010
 38. Samma kapitalister här som där? Fabriksbränder och kvinnliga migrantarbetare i New York 1911 och Shenzhen 1993

  Lars Edgren, 2010, Samhällshistoria i fokus. En festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur. Berggren, L., Greiff, M., Johansson, J., Svanberg, J. & Thor, M. (red.). Big Bad Books, s. 131-155

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. 2009
 40. Introduction

  Lars Edgren & Olofsson, M., 2009, Political outsiders in Swedish history. Edgren, L. & Olofsson, M. (red.). Cambridge Scholars Publishing, s. 1-8

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. När skarprättaren i Malmö skulle begrava sin hustur. Ära, stånd och socialhistoriens problem

  Lars Edgren, 2009, Historien, barnen och barndomarna. Vad är problemet?. Lind, J., Lindgren, C., Sjöberg, M. & Zetterqvist Nelson, K. (red.). s. 75-100

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Political outsiders in Swedish history, 1848-1932

  Lars Edgren (red.) & Olofsson, M. (red.), 2009, Cambridge Scholars Publishing. 188 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 43. The uses of scandal: Nils Rudolf Munck af Rosenschöld, and the radical democratic tradition in Sweden

  Lars Edgren, 2009, Political outsiders in Swedish history. Edgren, L. & Olofsson, M. (red.). Cambridge Scholars Publishing, s. 9-38

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. 2008
 45. Kyrkbänkar och begravningsplatser. Att studera sociala hierarkier i 1700-talets Malmö

  Lars Edgren, 2008, Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 3-4 (127-128), s. 32-38.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 46. 2007
 47. Arbetarhistoriens marginaler. Några reflektioner angående svensk arbetarhistorisk forskning

  Lars Edgren, 2007, Arbetarhistoria i brytningstid. Landskrona i maj 2005. Lundberg, V. (red.). Centrum för Arbetarhistoria

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. Den konstruerade familjen

  Lars Edgren, 2007, I : Historisk Tidskrift. 127, 2, s. 316-324

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 49. 2006
 50. "What did a guild do? Swedish guilds in the eighteenth and early niniteenth century"

  Lars Edgren, 2006, Guilds and associations in Europe, 900-1900. Gadd, I. A. & Wallis, P. (red.). Centre for Metropolitan History, Institute of Historical Research: London

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 51. 2005
 52. En förfolkad offentlighet

  Lars Edgren, 2005, I : Historisk Tidskrift. 125, 1, s. 71-79

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 53. 2004
 54. Craftsmen and political consciousness in Sweden 1850—1900

  Lars Edgren, 2004, The Scandinavian Middle Classes 1840—1940. Ericsson, T., Fink, J. & Myhre, J. E. (red.). Unipubforlag - Oslo Academic press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 55. 2003
 56. Glömskans fiende. Stadsarkivet och minnet av Malmös hantverkare

  Lars Edgren, 2003, Med Malmö i minnet. Malmö stadsarkiv 100 år. Martinsdotter, K. (red.). Malmö stadsarkiv - Malmö Kulturhistoriska Förening

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. 2002
 58. Die schwedische Zünfte im 18. Jahrhundert

  Lars Edgren, 2002, Das Ende der Zünfte. Ein europäsicher Vergleich. Haupt, H-G. (red.). Vandenhoeck & Ruprecht

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 59. 1992
 60. Ut med historien! : sju historiker om historieundervisningens uppgifter idag

  Lars Edgren (red.) & Eva Österberg (red.), 1992, [Publisher information missing]. 139 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 61. 1987
 62. Lärling - gesäll - mästare: hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847

  Lars Edgren, 1987, Lund: Dialogos. 403 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)