Lars Gustaf Andersson

Professor

Forskning

Tillsammans med John Sundholm (professor i filmvetenskap, SU), har jag drivit ett av Vetenskapsrådet finansierat projekt, "De mindre filmkulturernas kulturpolitik. Filmverkstan 1973 - 2001". Projektet slutrapporterades med monografin "Hellre fri än filmare. Filmverkstan och den fria filmen" (2014). Vi har sedan, inom ett annat projekt, också det finansierat av Vetenskapsrådet, studerat immigrantfilmarnas villkor i Sverige under efterkrigstiden. Detta slutrapporterades i form av en engelskspråkig monografi 2019. För närvarande forskar jag kring en rad internationella såväl som svenska experimentfilmare från 1920-talet och framåt.

Senaste forskningsoutput

Lars Gustaf Andersson, 2020, nordics.info. Aarhus University , (nordics.info).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

Lars Gustaf Andersson, Carola Mikaelsson & Joakim Forsberg, 2020, Levande lärmiljöer: proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2018. Markussen, H. & Mårtensson, K. (red.). Lund: Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, s. 79-83 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Lars Gustaf Andersson, 2020, nordics.info. Aarhus University , (nordics.info).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

Visa alla (197)