Lars Hansson

Seniorprofessor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Forskning

Min forskning har ett fokus på personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras livssituation, behandling och rehabilitering. Det handlar framförallt om olika psykosociala insatser som kan effektivisera behandling och rehabilitering för den här gruppen, men studier kring stigma och diskriminering av den här gruppen har på senare år också varit ett fokus. Jag har också ett metodologiskt forskningsintresse som inneburit att jag arbetat med studier kring livskvalitet, vårdbehov och patienttillfredsställelse med vård.

Senaste forskningsoutput

Bengt Svensson, Lars Hansson & Annika Lexén, 2018 jan 26, I : Nordic Journal of Psychiatry. 72, 3, s. 226-231 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (103)