Lars Harrysson

Universitetslektor, Fil Dr

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • pension, migrants, grounded theory, social policy, health

Forskning

Forskningsmässigt har jag under senare tid sysslat med lärande i en samverkan mellan Socialhögskolan och Helsingborgs kommun. Fokus i det projektet har varit på vad som får yrkesverksamma i olika organisationer i socialt arbete att lära sig nytt. Begreppet lärandecirklar myntades i detta projekt.

Ett annat projekt rör pensionsplanering där jag arbetar med ett internationellt projekt som frågar sig hur pensionsregimer kan förstås utifrån hur människor faktiskt planerar sin kommande pensionering. Intervjuer har gjorts i Sverige, Danmark, USA, Brasilien, Australien och Nya Zeeland.

Ett projekt som varit igång mycket länge och inom vilket jag skrev min doktorsavhandling handlar om företag, arbetsgivare och arbetstagare, och pensionering.

Just nu forskas det kring migranters position in det svenska välfärdssamhället. Dessutom utvecklas frågan om grundad teori.

Undervisning

Min undervisning fokuserar på välfärdsfrågor, t.ex. välfärdsstatens uppbyggnad och omstrukturering, samt hur välfärd i olika länder kan förstås. Jag är pedagogiskt hängiven åt studentcentrerad undervisning där studenternas kreativa och reflexiva förmågor är i förgrunden.

Senaste forskningsoutput

Abboud, A., Abrahamsson, J., Andersson, P., Maria Bangura Arvidsson, Staffan Blomberg, Elisabeth Carlstedt, Dahlström, E., Per Gunnar Edebalk, Per Gunnar Edebalk (red.), Grina, J., Tove Harnett, Lars Harrysson, Lars Harrysson (red.), Patrik Hekkala, Patrik Hekkala, Håkan Jönson, Leili Laanemets & Olsson, C., 2019 apr 10, Socialhögskolan, Lunds universitet. 75 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2019, nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Lars Harrysson, Karin Kullberg, Strid, A-L., Lenz, K., Nielsen, A., Karl Eriksson, Stina Balldin, Elizabeth Martinell Barfoed, Arne Kristiansen, Mats Hilte, Staffan Blomberg, Maria Bangura Arvidsson, McLaren, K., Persson, J. & Eric Olsson, 2018 mar 14, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 118 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2018, nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (36)