Lars Ivar Elding

Professor emeritus, Fil.Dr., Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oorganisk kemi
  • Meteorologi och atmosfärforskning
  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap
  • Arkeologi

Forskning

Koordinationskemi, oorganisk, bio-oorganisk och metallorganisk kemi  i flytande och fast fas, särskilt reaktionskinetik och reaktionsmekanismer för ligandutbytes-, substitutions- och elektronöverföringsprocesser i lösning. Övergångsmetallers kemi. Homogen katalys. Snabba kemiska reaktioner i lösning och deras tryck- och temperaturberoende, studerade bl. a. med användning av stopped-flow teknik och NMR. Mekanismer för snabba omlagringar i metallorganiska komplex. Reaktionsmekanismer för anti-canceraktiva metallkomplex och läkemedelskandidater, särskilt växelverkan mellan platinakomplex och biomolekyler. Atmosfärskemi: metallkatalyserade processer för svavelsyrabildning i atmosfärens vattenfas. Kemiska processer i marinarkeologiskt trä, t.ex. cellulosanedbrytning genom sur hydrolys och fria radikalprocesser och redoxkemi för järn och svavelföreningar i sådant material.

Senaste forskningsoutput

Liu, C., Xu, L., Tian, H., Yao, H., Lars Ivar Elding & Shi, T., 2018 sep 20, I : Journal of Molecular Liquids. 2018, 271, s. 838-843 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Dong, J., Tian, H., Song, C., Shi, T. & Lars Ivar Elding, 2018 mar 27, I : Dalton Transactions. 47, 16, s. 5548-5552 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Dong, J., Ren, Y., Sun, S., Yang, J., Nan, C., Shi, H., Xu, J., Duan, J., Shi, T. & Lars Ivar Elding, 2017 jul 3, I : Dalton Transactions. 46, 26, s. 8377-8386 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (137)