Lars Jensen

knuten till universitetet
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2018
 2. 2015
 3. 2014
 4. Variations in indoor temperature in residential apartments of different size and building category

  Mats Dahlblom, Birgitta Nordquist & Lars Jensen, 2014, NSB 2014 : 10th Nordic Symposium on Building Physics,15-19 June 2014 Lund, Sweden. s. 830-837

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 5. Vertical temperature increase in multi-storey buildings

  Mats Dahlblom & Lars Jensen, 2014, NSB 2014 : 10th Nordic Symposium on Building Physics,15-19 June 2014 Lund, Sweden. s. 814-821

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 6. 2012
 7. Verkningsgrader vid regenerativ värmeväxling

  Lars Jensen, 2012, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 45 s. (TVIT; vol. TVIT-7074)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. 2011
 9. Analytisk dimensionering borde kallas modellbaserad

  Krets, M. & Lars Jensen, 2011, Energi & miljö, 12, s. 36-37.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 10. Datorsimulering av installationstekniska system : Slutrapport för forskningsprojekt med stöd från Formas 2004-279 och SBUF 11223

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 106 s. (TVIT; vol. TVIT-7061)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. Dimensionerande lägsta utetemperatur

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 29 s. (TVIT; vol. TVIT-7064)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 12. Energikloka hus i Järinge - mätperiod 2011

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 37 s. (TVIT; vol. TVIT-7067)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 13. Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 27 s. (TVIT; vol. TVIT-7068)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 14. Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med ventilationsflöde, varvtal eller vädring

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 20 s. (TVIT; vol. TVIT-7062)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 15. Regenerativ värmeväxling och renblåsning

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 29 s. (TVIT; vol. TVIT-7065)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 16. Regenerativ värmeväxling utan renblåsning

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 37 s. (TVIT; vol. TVIT-7065)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. Reglering av värmesystem i flerbostadshus med individuell värmemätning

  Mats Dahlblom & Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 95 s. (TVIT; vol. TVIT--11/3006)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 18. Renblåsning med diffusion

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 27 s. (TVIT; vol. TVIT-7069)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 19. Renblåsning och rotorkanalform

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 30 s. (TVIT; vol. TVIT-7070)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 20. Renblåsning och termofores

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 35 s. (TVIT; vol. TVIT-7071)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 21. Termisk mätning av rotorläckage

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 31 s. (TVIT; vol. TVIT-7063)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 22. Utetemperaturens osäkerhet, en rättelse : arbetsrapport för forskningsprojekt. Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utvckling av säkerhetsfaktorer

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 94 s. (TVIT; vol. TVIT-7073)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 23. Värmeförlust för otäta isolerade kanalsystem

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 25 s. (TVIT; vol. TVIT-7072)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 24. 2010
 25. Beskrivning av temperatur och relativ fuktighet ute i svenskt klimat

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 19 s. (TVIT; vol. TVIT-7052)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 26. Dimensioneing av utspädning för skydd mot brandgasspridning

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 78 s. (TVIT; vol. TVIT-7056)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 27. Energikloka hus i Järinge -mätperiod 2010

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 32 s. (TVIT; vol. TVIT-7058)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. Enkel metod för debitering av varmvatten

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 29 s. (TVIT; vol. TVIT-7045)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 29. Fuktöverföring vid regenerativ värmeväxling

  Lars Jensen, 2010, [Publisher information missing]. 70 s. (TVIT; vol. TVIT-7048)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 30. Fuktproblem i bostäder med regenerativ ventilationsvärmeåtervinning

  Lars Jensen, 2010, Bygg & teknik, s. 54-56.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 31. Fuktreglering av regenerativ värmeväxling

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 27 s. (TVIT; vol. TVIT-7053)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 32. Fukttillskott i frånluft

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 43 s. (TVIT; vol. TVIT-7049)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 33. Innetemperaturens osäkerhet - Arbetsrapport för forskningsprojektet: Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 32 s. (TVIT; vol. TVIT- 7054)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 34. Isolering av kanalsystem

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 75 s. (TVIT; vol. TVIT-7051)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 35. Mer fuktreglering av regenerativ värmeväxling

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 50 s. (TVIT; vol. TVIT-7055)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 36. Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning - Simulering av fukttillstånd med mätdata

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 50 s. (TVIT; vol. TVIT-7046)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 37. Solinstrålningens osäkerhet - Arbetsrapport för forskningsprojektet: Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 23 s. (TVIT; vol. TVIT-7047)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 38. Största brandflöde för given spridningsvolym

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 39 s. (TVIT; vol. TVIT-7043)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. Strömningsanalys av tågtunnelstation

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 72 s. (TVIT; vol. TVIT-7057)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 40. Utetemperaturens osäkerhet - Arbetsrapport för forskningsprojektet: Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 94 s. (TVIT; vol. TVIT-7044)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 41. 2009
 42. Chilled ceiling displacement ventilation design charts correlations to employ in optimized system operation for feasible load ranges

  Keblawi, A., Ghaddar, N., Ghali, K. & Lars Jensen, 2009, I : Energy and Buildings. 41, 11, s. 1155-1164

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Dimensionerande utspädning för skydd mot brandgaser

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 60 s. (TVIT; vol. TVIT-7040)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 44. Energikloka hus i Järinge - Mätperiod 2008

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 112 s. (TVIT; vol. TVIT-7035)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 45. Enkel lufridåteori

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 38 s. (TVIT; vol. TVIT-7038)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 46. Kolmonoxidförgiftning : rättelse och förenklad beräkningsmetod

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 57 s. (TVIT; vol. TVIT-7039)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 47. Reglering av värmesystem med framkoppling

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 46 s. (TVIT; vol. TVIT-7036)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 48. Temperaturstratifiering i schakt CFD-beräkning med FDS

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 40 s. (TVIT; vol. TVIT-7037)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 49. Tryckfall för spalt med rektangulär 180º -böj

  Lars Jensen, 2009, (Submitted) Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 23 s. (TVIT; vol. TVIT-7000)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 50. Utformning av sprinklersystem

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 20 s. (TVIT; vol. TVIT-7042)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 51. 2008
 52. Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer - Direktmetoden

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 65 s. (TVIT; vol. TVIT-7030)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 53. Brandgasevakuering av hisschakt CFD-beräkning med FDS

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 70 s. (TVIT; vol. TVIT-7034)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 54. Energikloka hus i Järinge - mätperiod 2007

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 68 s. (TVIT; vol. TVIT-7024)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 55. Förgiftning vid avklingande kolmonoxidhalt

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 25 s. (TVIT; vol. TVIT-7025)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Föregående 1 2 3 Nästa