Lars Jensen

knuten till universitetet
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Styr- och reglertekniska funktioners inverkan på energiförbrukningen

  Andersson, K. & Lars Jensen, 1980, Statens råd för byggnadsforskning. (BFR Rapport; vol. R114:1980)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 2. Installationsbrandskydd. Ventilation - Rör - El

  Backvik, B., Fagergren, T. & Lars Jensen, 2008, Brandskyddslaget. 378 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 3. Reglering av värmesystem i flerbostadshus med individuell värmemätning

  Mats Dahlblom & Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 95 s. (TVIT; vol. TVIT--11/3006)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 4. Variations in indoor temperature in residential apartments of different size and building category

  Mats Dahlblom, Birgitta Nordquist & Lars Jensen, 2014, NSB 2014 : 10th Nordic Symposium on Building Physics,15-19 June 2014 Lund, Sweden. s. 830-837

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 5. Vertical temperature increase in multi-storey buildings

  Mats Dahlblom & Lars Jensen, 2014, NSB 2014 : 10th Nordic Symposium on Building Physics,15-19 June 2014 Lund, Sweden. s. 814-821

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 6. Ny trycksättningsmetod i trapphus för utrymning.

  Fagergren, T. & Lars Jensen, 2000, I : Energi och Miljö. 3, s. 95-102

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Resultatredovisning av BFR-finansierad forskning : 1994-1996

  Fredlund, B. & Lars Jensen, 1997, Inst f Byggnadskonstruktionslära, LTH, Lunds universitet. 109 s. (Rapport TABK; vol. 3044)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. Arbetsbänk för PFS : datorprogram för installationstekniska flödessystem.

  Lars Jensen, Mats Dahlblom & Dizeyi, F., 1993, Inst för Byggnadskonstruktionslära, Installationsteknik LTH, Lunds universitet. (Rapport TABK; vol. 7012)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 9. Datorreglering av klimatprocesser

  Lars Jensen, 1982, Statens råd för byggnadsforskning. 175 s. (BFR Rapport; vol. R77:1982)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 10. Digital reglering av klimatprocesser

  Lars Jensen, 1978, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH).

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 11. Computer Programs for Fullscale Experiments

  Lars Jensen, 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7042)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 12. Energianvändning och energibesparing i Malmö : undersökning av ett höghus

  Lars Jensen & Lange, E., 1981, Statens råd för byggnadsforskning. 101 s. (BFR Rapport; vol. R9:1982)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 13. Dynamiska konstruktionsmodeller och maximum likelihoodmodeller för en luftkanal

  Lars Jensen, 1973, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3067)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 14. Dynamic Models for Electrical Heating Devices in Climate Control

  Lars Jensen, 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3079)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 15. Energibesparing vid entalpistyrning

  Lars Jensen, 1977, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7125)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 16. Dynamic Models for Inlet Air to Room Air or Outlet Air Temperature

  Lars Jensen, 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3087)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. Nattsänkning av temperatur i flerbostadshus

  Lars Jensen, 1983, Statens råd för byggnadsforskning. 75 s. (BFR Rapport; vol. R64:1983)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 18. Uteluft och mark som värmekälla för värmepump i kv Bobinen i Malmö : utvärdering

  Lars Jensen & Wetterstad, L., 1985, Statens råd för byggnadsforskning. 121 s. (BFR Rapport; vol. R89:1985)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 19. IKT-metoder : handberäkningsmetoder för solvärmeutnyttjande

  Lars Jensen, 1992, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 36 s. (Rapport TABK; vol. 3008)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 20. Endimensionell läcklägessökning i volymer med tryckgradient : tillämpat på byggnader

  Lars Jensen, 1989, Statens råd för byggnadsforskning. (BFR Rapport; vol. R73:1989)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 21. A Comparison Between Computed and Measured Behavior of On-Off Control

  Lars Jensen, 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3077)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 22. Onoff Control of Room Air Temperature: Effect of Sensor Time Constant, Onoff Difference and Location

  Lars Jensen, 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3083)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 23. Dimensionering av flytande ventilstyrning

  Lars Jensen, 1973, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3059)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 24. Digital reglering av klimatprocesser

  Lars Jensen, 1976, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3142)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 25. Experiments with Computer Control of Room Air Temperature

  Lars Jensen & Ljung, L., 1973, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3055)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 26. Dynamiska modeller för ett rum: Del 2

  Lars Jensen, 1973, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3066)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 27. Solvärme för industribyggnad i Kungsbacka : mätresultat och utvärdering

  Lars Jensen, 1981, Statens råd för byggnadsforskning. 103 s. (BFR Rapport; vol. R50:1981)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. Dynamic Models for Heated Air-Temperature to Roomair-Temperature

  Lars Jensen, 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3076)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 29. Styr- och reglertekniska problem inom solvärmetekniken

  Lars Jensen, 1984, Statens råd för byggnadsforskning. 125 s. (BFR Rapport; vol. R39:1984)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 30. Computer Control of Room Air Temperature by On-off Control of a Postheater

  Lars Jensen & Hänsel, R., 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3082)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 31. Sammanställning av mätningar och databehandling av tappvarmvattenförbrukning i Nydala i Malmö

  Lars Jensen, 1973, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7037)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 32. Experiments with Onoff Control of Room Air Temperature

  Lars Jensen, 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3080)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 33. Spridning av rök och brandgaser i ventilationssystem

  Lars Jensen, 1993, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 79 s. (Rapport TABK; vol. 3011)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 34. Dynamiska modeller för ett rum: Del 1

  Lars Jensen, 1973, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3058)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 35. DATPAC programpaket för mätdataanalys

  Lars Jensen, 1976, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3141a)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 36. Dynamic Properties of Recirculation

  Lars Jensen, 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3078)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 37. Computer Control of an Enthalpy Exchanger

  Lars Jensen & Hänsel, R., 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3081)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 38. Undersökning av ventil med värmemotor

  Lars Jensen & Lundh, U., 1975, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3095)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. Veckoprognoser av fjärrvärmeeffekt

  Lars Jensen, 1973, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7036)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 40. Backspjäll för brandgasspridningsskydd

  Lars Jensen, 2006, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. (TVIT; vol. TVIT-3004)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 41. Självinställande startoptimering

  Lars Jensen, 1977, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7126)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 42. Marknadsundersökning av datoriserade styr- och reglersystem för byggnadsklimatsystem

  Lars Jensen & Tiljander, S., 1981, Statens råd för byggnadsforskning. 184 s. (BFR Rapport; vol. R81:1988)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 43. Ett coupler/controllersystem

  Lars Jensen, 1973, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7039)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 44. Statiska modeller för uppvärmning

  Lars Jensen, 1973, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3068)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 45. Tala ett begripligt språk med datorstyrda klimatanläggningar

  Lars Jensen, 1981, I : VVS. 12, s. 40-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Nattsänkning - analys av en onödig komplikation

  Lars Jensen, 1984, I : VVS & energi. 4, s. 55-57

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Enkel lufridåteori

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 38 s. (TVIT; vol. TVIT-7038)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 48. Inverkan av försmutsning av sprinkler

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 19 s. (TVIT; vol. TVIT-7022)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Föregående 1 2 3 Nästa