Lars Jensen

knuten till universitetet
Fler filtreringsmöjligheter
 1. A Comparison Between Computed and Measured Behavior of On-Off Control

  Lars Jensen, 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3077)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 2. Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer - Direktmetoden

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 65 s. (TVIT; vol. TVIT-7030)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 3. Analysis of fan-assisted natural ventilation in schools

  Birgitta Nordquist & Lars Jensen, 2005, Indoor Air 2005: Proceedings of the 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Vols 1-5. Tsinghua University Press, s. 1284-1288

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 4. Analytisk dimensionering borde kallas modellbaserad

  Krets, M. & Lars Jensen, 2011, Energi & miljö, 12, s. 36-37.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 5. Arbetsbänk för PFS : datorprogram för installationstekniska flödessystem.

  Lars Jensen, Mats Dahlblom & Dizeyi, F., 1993, Inst för Byggnadskonstruktionslära, Installationsteknik LTH, Lunds universitet. (Rapport TABK; vol. 7012)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 6. Backspjäll för brandgasspridningsskydd

  Lars Jensen, 2006, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. (TVIT; vol. TVIT-3004)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 7. Beskrivning av temperatur och relativ fuktighet ute i svenskt klimat

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 19 s. (TVIT; vol. TVIT-7052)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i F-system med mätdata

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 16 s. (TVIT; vol. TVIT-7011)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 9. Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i T-system med mätdata

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 16 s. (TVIT; vol. TVIT-7020)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 10. Brandgasevakuering av hisschakt CFD-beräkning med FDS

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 70 s. (TVIT; vol. TVIT-7034)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. Brandgasspridning genom tvärströmning vid utluftning och konvertering

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 56 s. (TVIT; vol. TVIT-7018)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 12. Brandgasspridning via ventilationssystem för flerrumsbrandceller

  Lars Jensen, 2006, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 23 s. (TVIT; vol. TVIT-7007)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 13. Chilled ceiling displacement ventilation design charts correlations to employ in optimized system operation for feasible load ranges

  Keblawi, A., Ghaddar, N., Ghali, K. & Lars Jensen, 2009, I : Energy and Buildings. 41, 11, s. 1155-1164

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Computer Control of an Enthalpy Exchanger

  Lars Jensen & Hänsel, R., 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3081)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 15. Computer Control of Room Air Temperature by On-off Control of a Postheater

  Lars Jensen & Hänsel, R., 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3082)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 16. Computer Programs for Fullscale Experiments

  Lars Jensen, 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7042)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. Datorreglering av klimatprocesser

  Lars Jensen, 1982, Statens råd för byggnadsforskning. 175 s. (BFR Rapport; vol. R77:1982)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 18. Datorsimulering av installationstekniska system : Slutrapport för forskningsprojekt med stöd från Formas 2004-279 och SBUF 11223

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 106 s. (TVIT; vol. TVIT-7061)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 19. DATPAC programpaket för mätdataanalys

  Lars Jensen, 1976, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3141a)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 20. Digital reglering av klimatprocesser

  Lars Jensen, 1978, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH).

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 21. Digital reglering av klimatprocesser

  Lars Jensen, 1976, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3142)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 22. Dimensioneing av utspädning för skydd mot brandgasspridning

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 78 s. (TVIT; vol. TVIT-7056)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 23. Dimensionerande lägsta utetemperatur

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 29 s. (TVIT; vol. TVIT-7064)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 24. Dimensionerande utspädning för skydd mot brandgaser

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 60 s. (TVIT; vol. TVIT-7040)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 25. Dimensionering av flytande ventilstyrning

  Lars Jensen, 1973, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3059)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 26. Dimensionering och utformning av sprinklersystem

  Lars Jensen, 2006, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 45 s. (TVIT; vol. TVIT-7008)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 27. Dimensioneringsmetod för brandgasventilation av hisschakt

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 58 s. (TVIT; vol. TVIT-7017)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. Dynamic Models for Electrical Heating Devices in Climate Control

  Lars Jensen, 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3079)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 29. Dynamic Models for Heated Air-Temperature to Roomair-Temperature

  Lars Jensen, 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3076)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 30. Dynamic Models for Inlet Air to Room Air or Outlet Air Temperature

  Lars Jensen, 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3087)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 31. Dynamic Properties of Recirculation

  Lars Jensen, 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3078)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 32. Dynamiska konstruktionsmodeller och maximum likelihoodmodeller för en luftkanal

  Lars Jensen, 1973, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3067)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 33. Dynamiska modeller för ett rum: Del 2

  Lars Jensen, 1973, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3066)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 34. Dynamiska modeller för ett rum: Del 1

  Lars Jensen, 1973, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3058)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 35. Endimensionell läcklägessökning i volymer med tryckgradient : tillämpat på byggnader

  Lars Jensen, 1989, Statens råd för byggnadsforskning. (BFR Rapport; vol. R73:1989)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 36. Energianvändning och energibesparing i Malmö : undersökning av ett höghus

  Lars Jensen & Lange, E., 1981, Statens råd för byggnadsforskning. 101 s. (BFR Rapport; vol. R9:1982)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 37. Energibesparing vid entalpistyrning

  Lars Jensen, 1977, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7125)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 38. Energikloka hus i Järinge - mätperiod 2007

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 68 s. (TVIT; vol. TVIT-7024)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. Energikloka hus i Järinge - Mätperiod 2008

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 112 s. (TVIT; vol. TVIT-7035)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 40. Energikloka hus i Järinge -mätperiod 2010

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 32 s. (TVIT; vol. TVIT-7058)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 41. Energikloka hus i Järinge - mätperiod 2011

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 37 s. (TVIT; vol. TVIT-7067)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 42. Enkel lufridåteori

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 38 s. (TVIT; vol. TVIT-7038)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 43. Enkel metod för debitering av varmvatten

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 29 s. (TVIT; vol. TVIT-7045)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 44. Enkel tvåzonsmodell för brandflödessimulering

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 31 s. (TVIT; vol. TVIT-7012)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 45. Ett coupler/controllersystem

  Lars Jensen, 1973, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7039)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 46. Experiments with Computer Control of Room Air Temperature

  Lars Jensen & Ljung, L., 1973, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3055)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 47. Experiments with Onoff Control of Room Air Temperature

  Lars Jensen, 1974, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Research Reports TFRT-3080)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Föregående 1 2 3 Nästa