Lars Jensen

knuten till universitetet
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Artikel i vetenskaplig tidskrift
 2. Chilled ceiling displacement ventilation design charts correlations to employ in optimized system operation for feasible load ranges

  Keblawi, A., Ghaddar, N., Ghali, K. & Lars Jensen, 2009, I : Energy and Buildings. 41, 11, s. 1155-1164

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Ny trycksättningsmetod i trapphus för utrymning.

  Fagergren, T. & Lars Jensen, 2000, I : Energi och Miljö. 3, s. 95-102

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Nattsänkning - analys av en onödig komplikation

  Lars Jensen, 1984, I : VVS & energi. 4, s. 55-57

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Tala ett begripligt språk med datorstyrda klimatanläggningar

  Lars Jensen, 1981, I : VVS. 12, s. 40-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Konferenspaper i proceeding
 7. Variations in indoor temperature in residential apartments of different size and building category

  Mats Dahlblom, Birgitta Nordquist & Lars Jensen, 2014, NSB 2014 : 10th Nordic Symposium on Building Physics,15-19 June 2014 Lund, Sweden. s. 830-837

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 8. Vertical temperature increase in multi-storey buildings

  Mats Dahlblom & Lars Jensen, 2014, NSB 2014 : 10th Nordic Symposium on Building Physics,15-19 June 2014 Lund, Sweden. s. 814-821

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 9. Analysis of fan-assisted natural ventilation in schools

  Birgitta Nordquist & Lars Jensen, 2005, Indoor Air 2005: Proceedings of the 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Vols 1-5. Tsinghua University Press, s. 1284-1288

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 10. Artikel i facktidskrift eller populärpress
 11. Analytisk dimensionering borde kallas modellbaserad

  Krets, M. & Lars Jensen, 2011, Energi & miljö, 12, s. 36-37.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 12. Fuktproblem i bostäder med regenerativ ventilationsvärmeåtervinning

  Lars Jensen, 2010, Bygg & teknik, s. 54-56.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 13. Rökspridning via ventilationssystem - fortsättning.

  Lars Jensen, 1997, Bygg och teknik, s. 51-55.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 14. Bok
 15. Installationsbrandskydd. Ventilation - Rör - El

  Backvik, B., Fagergren, T. & Lars Jensen, 2008, Brandskyddslaget. 378 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 16. Rapport
 17. Verkningsgrader vid regenerativ värmeväxling

  Lars Jensen, 2012, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 45 s. (TVIT; vol. TVIT-7074)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 18. Reglering av värmesystem i flerbostadshus med individuell värmemätning

  Mats Dahlblom & Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 95 s. (TVIT; vol. TVIT--11/3006)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 19. Renblåsning och termofores

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 35 s. (TVIT; vol. TVIT-7071)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 20. Utetemperaturens osäkerhet, en rättelse : arbetsrapport för forskningsprojekt. Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utvckling av säkerhetsfaktorer

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 94 s. (TVIT; vol. TVIT-7073)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 21. Datorsimulering av installationstekniska system : Slutrapport för forskningsprojekt med stöd från Formas 2004-279 och SBUF 11223

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 106 s. (TVIT; vol. TVIT-7061)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 22. Värmeförlust för otäta isolerade kanalsystem

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 25 s. (TVIT; vol. TVIT-7072)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 23. Energikloka hus i Järinge - mätperiod 2011

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 37 s. (TVIT; vol. TVIT-7067)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 24. Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med ventilationsflöde, varvtal eller vädring

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 20 s. (TVIT; vol. TVIT-7062)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 25. Termisk mätning av rotorläckage

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 31 s. (TVIT; vol. TVIT-7063)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 26. Renblåsning med diffusion

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 27 s. (TVIT; vol. TVIT-7069)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 27. Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 27 s. (TVIT; vol. TVIT-7068)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. Renblåsning och rotorkanalform

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 30 s. (TVIT; vol. TVIT-7070)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 29. Dimensionerande lägsta utetemperatur

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 29 s. (TVIT; vol. TVIT-7064)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 30. Regenerativ värmeväxling och renblåsning

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 29 s. (TVIT; vol. TVIT-7065)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 31. Regenerativ värmeväxling utan renblåsning

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 37 s. (TVIT; vol. TVIT-7065)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 32. Solinstrålningens osäkerhet - Arbetsrapport för forskningsprojektet: Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 23 s. (TVIT; vol. TVIT-7047)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 33. Mer fuktreglering av regenerativ värmeväxling

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 50 s. (TVIT; vol. TVIT-7055)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 34. Fukttillskott i frånluft

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 43 s. (TVIT; vol. TVIT-7049)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 35. Beskrivning av temperatur och relativ fuktighet ute i svenskt klimat

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 19 s. (TVIT; vol. TVIT-7052)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 36. Fuktreglering av regenerativ värmeväxling

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 27 s. (TVIT; vol. TVIT-7053)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 37. Enkel metod för debitering av varmvatten

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 29 s. (TVIT; vol. TVIT-7045)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 38. Isolering av kanalsystem

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 75 s. (TVIT; vol. TVIT-7051)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. Dimensioneing av utspädning för skydd mot brandgasspridning

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 78 s. (TVIT; vol. TVIT-7056)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 40. Utetemperaturens osäkerhet - Arbetsrapport för forskningsprojektet: Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 94 s. (TVIT; vol. TVIT-7044)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 41. Största brandflöde för given spridningsvolym

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 39 s. (TVIT; vol. TVIT-7043)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 42. Innetemperaturens osäkerhet - Arbetsrapport för forskningsprojektet: Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 32 s. (TVIT; vol. TVIT- 7054)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 43. Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning - Simulering av fukttillstånd med mätdata

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 50 s. (TVIT; vol. TVIT-7046)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 44. Energikloka hus i Järinge -mätperiod 2010

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 32 s. (TVIT; vol. TVIT-7058)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 45. Strömningsanalys av tågtunnelstation

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 72 s. (TVIT; vol. TVIT-7057)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 46. Fuktöverföring vid regenerativ värmeväxling

  Lars Jensen, 2010, [Publisher information missing]. 70 s. (TVIT; vol. TVIT-7048)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 47. Enkel lufridåteori

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 38 s. (TVIT; vol. TVIT-7038)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 48. Kolmonoxidförgiftning : rättelse och förenklad beräkningsmetod

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 57 s. (TVIT; vol. TVIT-7039)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 49. Energikloka hus i Järinge - Mätperiod 2008

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 112 s. (TVIT; vol. TVIT-7035)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 50. Temperaturstratifiering i schakt CFD-beräkning med FDS

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 40 s. (TVIT; vol. TVIT-7037)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 51. Dimensionerande utspädning för skydd mot brandgaser

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 60 s. (TVIT; vol. TVIT-7040)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 52. Tryckfall för spalt med rektangulär 180º -böj

  Lars Jensen, 2009, (Submitted) Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 23 s. (TVIT; vol. TVIT-7000)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Föregående 1 2 3 Nästa