Lars Jensen

knuten till universitetet
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2008
 2. Halvrunt textildon som backspjäll - Mätresultat

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 10 s. (TVIT; vol. TVIT-7032)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 3. Installationsbrandskydd. Ventilation - Rör - El

  Backvik, B., Fagergren, T. & Lars Jensen, 2008, Brandskyddslaget. 378 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 4. Princip för konvertering av FT-system

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 32 s. (TVIT; vol. TVIT-7028)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. Rätt bygg- och installationsteknik

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 60 s. (TVIT; vol. TVIT-7027)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 6. Roterande värmeväxlare och läckage

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 34 s. (TVIT; vol. TVIT-7033)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 7. Termisk trycksättning av trapphus för utrymning

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 69 s. (TVIT; vol. TVIT-7026)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. Uppdatering av PFS 2008

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 60 s. (TVIT; vol. TVIT-7031)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 9. Utetemperaturberoende årsenergibehov - Exempeldel

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 32 s. (TVIT; vol. TVIT-7029)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 10. Utetemperaturberoende årsenergibehov - Teoridel

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 58 s. (TVIT; vol. TVIT-7023)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. 2007
 12. Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i F-system med mätdata

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 16 s. (TVIT; vol. TVIT-7011)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 13. Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i T-system med mätdata

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 16 s. (TVIT; vol. TVIT-7020)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 14. Brandgasspridning genom tvärströmning vid utluftning och konvertering

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 56 s. (TVIT; vol. TVIT-7018)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 15. Dimensioneringsmetod för brandgasventilation av hisschakt

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 58 s. (TVIT; vol. TVIT-7017)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 16. Enkel tvåzonsmodell för brandflödessimulering

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 31 s. (TVIT; vol. TVIT-7012)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. Funktionskrav mot brandgasspridning mellan brandceller via ventilationssystem - en förstudie med principexempel

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 26 s. (TVIT; vol. TVIT-7010)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 18. Installationstekniska beräkningar med PFS

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 192 s. (TVIT; vol. TVIT-7009)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 19. Inverkan av försmutsning av sprinkler

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 19 s. (TVIT; vol. TVIT-7022)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 20. Kolmonoxidförgiftning - principexempel

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 28 s. (TVIT; vol. TVIT-7014)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 21. Krav på tryckfallsfunktioner för grenstycken

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 29 s. (TVIT; vol. TVIT-7019)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 22. Luftströmning i byggnadskonstruktioner

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 56 s. (TVIT; vol. TVIT-7021)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 23. Textildon som backspjäll - teori och mätresultat

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 15 s. (TVIT; vol. TVIT-7013)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 24. Tryckförhållanden i SFR-tunnelsystem vid driftstörningar

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 31 s. (TVIT; vol. TVIT-7015)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 25. Ventilationsbrandskydd med och utan spjäll

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 48 s. (TVIT; vol. TVIT-7016)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 26. 2006
 27. Backspjäll för brandgasspridningsskydd

  Lars Jensen, 2006, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. (TVIT; vol. TVIT-3004)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. Brandgasspridning via ventilationssystem för flerrumsbrandceller

  Lars Jensen, 2006, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 23 s. (TVIT; vol. TVIT-7007)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 29. Dimensionering och utformning av sprinklersystem

  Lars Jensen, 2006, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 45 s. (TVIT; vol. TVIT-7008)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 30. Roterande värmeväxlare

  Lars Jensen, 2006, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 56 s. (TVIT; vol. TVIT-7006)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 31. Skydd mot rökspridning via ventilation med stoppade fläktar och förbigångar -riskbedömning och dimensionering

  Lars Jensen, 2006, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. (TVIT; vol. TVIT-3003)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 32. 2005
 33. Analysis of fan-assisted natural ventilation in schools

  Birgitta Nordquist & Lars Jensen, 2005, Indoor Air 2005: Proceedings of the 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Vols 1-5. Tsinghua University Press, s. 1284-1288

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 34. Täthet och tryckfall i trapphus - Fullskaleförsök

  Lars Jensen, 2005, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 45 s. (TVIT; vol. TVIT-7002)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 35. Tryckfall i trapphus - Modellförsök

  Lars Jensen, 2005, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 27 s. (TVIT; vol. 7001--05/7001)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 36. Trycksättning av trapphus för utrymning

  Lars Jensen, 2005, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 78 s. (TVIT; vol. TVIT-7004)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 37. Trycksättning av trapphus med personbelastning

  Lars Jensen, 2005, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 35 s. (TVIT; vol. TVIT-7003)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 38. 2000
 39. Ny trycksättningsmetod i trapphus för utrymning.

  Fagergren, T. & Lars Jensen, 2000, I : Energi och Miljö. 3, s. 95-102

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. 1997
 41. Resultatredovisning av BFR-finansierad forskning : 1994-1996

  Fredlund, B. & Lars Jensen, 1997, Inst f Byggnadskonstruktionslära, LTH, Lunds universitet. 109 s. (Rapport TABK; vol. 3044)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 42. Rökspridning via ventilationssystem - fortsättning.

  Lars Jensen, 1997, Bygg och teknik, s. 51-55.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 43. 1993
 44. Arbetsbänk för PFS : datorprogram för installationstekniska flödessystem.

  Lars Jensen, Mats Dahlblom & Dizeyi, F., 1993, Inst för Byggnadskonstruktionslära, Installationsteknik LTH, Lunds universitet. (Rapport TABK; vol. 7012)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 45. Spridning av rök och brandgaser i ventilationssystem

  Lars Jensen, 1993, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 79 s. (Rapport TABK; vol. 3011)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 46. 1992
 47. IKT-metoder : handberäkningsmetoder för solvärmeutnyttjande

  Lars Jensen, 1992, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 36 s. (Rapport TABK; vol. 3008)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 48. 1989
 49. Endimensionell läcklägessökning i volymer med tryckgradient : tillämpat på byggnader

  Lars Jensen, 1989, Statens råd för byggnadsforskning. (BFR Rapport; vol. R73:1989)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 50. 1985
 51. Uteluft och mark som värmekälla för värmepump i kv Bobinen i Malmö : utvärdering

  Lars Jensen & Wetterstad, L., 1985, Statens råd för byggnadsforskning. 121 s. (BFR Rapport; vol. R89:1985)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 52. 1984
 53. Nattsänkning - analys av en onödig komplikation

  Lars Jensen, 1984, I : VVS & energi. 4, s. 55-57

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. Styr- och reglertekniska problem inom solvärmetekniken

  Lars Jensen, 1984, Statens råd för byggnadsforskning. 125 s. (BFR Rapport; vol. R39:1984)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 55. 1983
 56. Nattsänkning av temperatur i flerbostadshus

  Lars Jensen, 1983, Statens råd för byggnadsforskning. 75 s. (BFR Rapport; vol. R64:1983)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 57. 1982
 58. Datorreglering av klimatprocesser

  Lars Jensen, 1982, Statens råd för byggnadsforskning. 175 s. (BFR Rapport; vol. R77:1982)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 59. 1981
 60. Energianvändning och energibesparing i Malmö : undersökning av ett höghus

  Lars Jensen & Lange, E., 1981, Statens råd för byggnadsforskning. 101 s. (BFR Rapport; vol. R9:1982)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 61. Marknadsundersökning av datoriserade styr- och reglersystem för byggnadsklimatsystem

  Lars Jensen & Tiljander, S., 1981, Statens råd för byggnadsforskning. 184 s. (BFR Rapport; vol. R81:1988)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 62. Solvärme för industribyggnad i Kungsbacka : mätresultat och utvärdering

  Lars Jensen, 1981, Statens råd för byggnadsforskning. 103 s. (BFR Rapport; vol. R50:1981)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 63. Tala ett begripligt språk med datorstyrda klimatanläggningar

  Lars Jensen, 1981, I : VVS. 12, s. 40-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 64. 1980
 65. Styr- och reglertekniska funktioners inverkan på energiförbrukningen

  Andersson, K. & Lars Jensen, 1980, Statens råd för byggnadsforskning. (BFR Rapport; vol. R114:1980)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport