Lars Jensen

knuten till universitetet
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2018
 2. 2015
 3. 2014
 4. Variations in indoor temperature in residential apartments of different size and building category

  Mats Dahlblom, Birgitta Nordquist & Lars Jensen, 2014, NSB 2014 : 10th Nordic Symposium on Building Physics,15-19 June 2014 Lund, Sweden. s. 830-837

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 5. Vertical temperature increase in multi-storey buildings

  Mats Dahlblom & Lars Jensen, 2014, NSB 2014 : 10th Nordic Symposium on Building Physics,15-19 June 2014 Lund, Sweden. s. 814-821

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 6. 2012
 7. Verkningsgrader vid regenerativ värmeväxling

  Lars Jensen, 2012, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 45 s. (TVIT; vol. TVIT-7074)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. 2011
 9. Analytisk dimensionering borde kallas modellbaserad

  Krets, M. & Lars Jensen, 2011, Energi & miljö, 12, s. 36-37.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 10. Datorsimulering av installationstekniska system : Slutrapport för forskningsprojekt med stöd från Formas 2004-279 och SBUF 11223

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 106 s. (TVIT; vol. TVIT-7061)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. Dimensionerande lägsta utetemperatur

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 29 s. (TVIT; vol. TVIT-7064)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 12. Energikloka hus i Järinge - mätperiod 2011

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 37 s. (TVIT; vol. TVIT-7067)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 13. Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 27 s. (TVIT; vol. TVIT-7068)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 14. Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med ventilationsflöde, varvtal eller vädring

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 20 s. (TVIT; vol. TVIT-7062)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 15. Regenerativ värmeväxling och renblåsning

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 29 s. (TVIT; vol. TVIT-7065)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 16. Regenerativ värmeväxling utan renblåsning

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 37 s. (TVIT; vol. TVIT-7065)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. Reglering av värmesystem i flerbostadshus med individuell värmemätning

  Mats Dahlblom & Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 95 s. (TVIT; vol. TVIT--11/3006)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 18. Renblåsning med diffusion

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 27 s. (TVIT; vol. TVIT-7069)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 19. Renblåsning och rotorkanalform

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 30 s. (TVIT; vol. TVIT-7070)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 20. Renblåsning och termofores

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 35 s. (TVIT; vol. TVIT-7071)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 21. Termisk mätning av rotorläckage

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 31 s. (TVIT; vol. TVIT-7063)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 22. Utetemperaturens osäkerhet, en rättelse : arbetsrapport för forskningsprojekt. Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utvckling av säkerhetsfaktorer

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 94 s. (TVIT; vol. TVIT-7073)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 23. Värmeförlust för otäta isolerade kanalsystem

  Lars Jensen, 2011, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 25 s. (TVIT; vol. TVIT-7072)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 24. 2010
 25. Beskrivning av temperatur och relativ fuktighet ute i svenskt klimat

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 19 s. (TVIT; vol. TVIT-7052)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 26. Dimensioneing av utspädning för skydd mot brandgasspridning

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 78 s. (TVIT; vol. TVIT-7056)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 27. Energikloka hus i Järinge -mätperiod 2010

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 32 s. (TVIT; vol. TVIT-7058)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. Enkel metod för debitering av varmvatten

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 29 s. (TVIT; vol. TVIT-7045)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 29. Fuktöverföring vid regenerativ värmeväxling

  Lars Jensen, 2010, [Publisher information missing]. 70 s. (TVIT; vol. TVIT-7048)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 30. Fuktproblem i bostäder med regenerativ ventilationsvärmeåtervinning

  Lars Jensen, 2010, Bygg & teknik, s. 54-56.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 31. Fuktreglering av regenerativ värmeväxling

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 27 s. (TVIT; vol. TVIT-7053)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 32. Fukttillskott i frånluft

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 43 s. (TVIT; vol. TVIT-7049)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 33. Innetemperaturens osäkerhet - Arbetsrapport för forskningsprojektet: Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 32 s. (TVIT; vol. TVIT- 7054)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 34. Isolering av kanalsystem

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 75 s. (TVIT; vol. TVIT-7051)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 35. Mer fuktreglering av regenerativ värmeväxling

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 50 s. (TVIT; vol. TVIT-7055)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 36. Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning - Simulering av fukttillstånd med mätdata

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 50 s. (TVIT; vol. TVIT-7046)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 37. Solinstrålningens osäkerhet - Arbetsrapport för forskningsprojektet: Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 23 s. (TVIT; vol. TVIT-7047)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 38. Största brandflöde för given spridningsvolym

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 39 s. (TVIT; vol. TVIT-7043)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. Strömningsanalys av tågtunnelstation

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 72 s. (TVIT; vol. TVIT-7057)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 40. Utetemperaturens osäkerhet - Arbetsrapport för forskningsprojektet: Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer

  Lars Jensen, 2010, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 94 s. (TVIT; vol. TVIT-7044)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 41. 2009
 42. Chilled ceiling displacement ventilation design charts correlations to employ in optimized system operation for feasible load ranges

  Keblawi, A., Ghaddar, N., Ghali, K. & Lars Jensen, 2009, I : Energy and Buildings. 41, 11, s. 1155-1164

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Dimensionerande utspädning för skydd mot brandgaser

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 60 s. (TVIT; vol. TVIT-7040)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 44. Energikloka hus i Järinge - Mätperiod 2008

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 112 s. (TVIT; vol. TVIT-7035)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 45. Enkel lufridåteori

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 38 s. (TVIT; vol. TVIT-7038)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 46. Kolmonoxidförgiftning : rättelse och förenklad beräkningsmetod

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 57 s. (TVIT; vol. TVIT-7039)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 47. Reglering av värmesystem med framkoppling

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 46 s. (TVIT; vol. TVIT-7036)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 48. Temperaturstratifiering i schakt CFD-beräkning med FDS

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 40 s. (TVIT; vol. TVIT-7037)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 49. Tryckfall för spalt med rektangulär 180º -böj

  Lars Jensen, 2009, (Submitted) Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 23 s. (TVIT; vol. TVIT-7000)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 50. Utformning av sprinklersystem

  Lars Jensen, 2009, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 20 s. (TVIT; vol. TVIT-7042)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 51. 2008
 52. Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer - Direktmetoden

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 65 s. (TVIT; vol. TVIT-7030)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 53. Brandgasevakuering av hisschakt CFD-beräkning med FDS

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 70 s. (TVIT; vol. TVIT-7034)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 54. Energikloka hus i Järinge - mätperiod 2007

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 68 s. (TVIT; vol. TVIT-7024)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 55. Förgiftning vid avklingande kolmonoxidhalt

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 25 s. (TVIT; vol. TVIT-7025)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 56. Halvrunt textildon som backspjäll - Mätresultat

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 10 s. (TVIT; vol. TVIT-7032)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 57. Installationsbrandskydd. Ventilation - Rör - El

  Backvik, B., Fagergren, T. & Lars Jensen, 2008, Brandskyddslaget. 378 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 58. Princip för konvertering av FT-system

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 32 s. (TVIT; vol. TVIT-7028)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 59. Rätt bygg- och installationsteknik

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 60 s. (TVIT; vol. TVIT-7027)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 60. Roterande värmeväxlare och läckage

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 34 s. (TVIT; vol. TVIT-7033)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 61. Termisk trycksättning av trapphus för utrymning

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 69 s. (TVIT; vol. TVIT-7026)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 62. Uppdatering av PFS 2008

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 60 s. (TVIT; vol. TVIT-7031)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 63. Utetemperaturberoende årsenergibehov - Exempeldel

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 32 s. (TVIT; vol. TVIT-7029)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 64. Utetemperaturberoende årsenergibehov - Teoridel

  Lars Jensen, 2008, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 58 s. (TVIT; vol. TVIT-7023)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 65. 2007
 66. Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i F-system med mätdata

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 16 s. (TVIT; vol. TVIT-7011)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 67. Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i T-system med mätdata

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 16 s. (TVIT; vol. TVIT-7020)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 68. Brandgasspridning genom tvärströmning vid utluftning och konvertering

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 56 s. (TVIT; vol. TVIT-7018)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 69. Dimensioneringsmetod för brandgasventilation av hisschakt

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 58 s. (TVIT; vol. TVIT-7017)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 70. Enkel tvåzonsmodell för brandflödessimulering

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 31 s. (TVIT; vol. TVIT-7012)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 71. Funktionskrav mot brandgasspridning mellan brandceller via ventilationssystem - en förstudie med principexempel

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 26 s. (TVIT; vol. TVIT-7010)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 72. Installationstekniska beräkningar med PFS

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 192 s. (TVIT; vol. TVIT-7009)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 73. Inverkan av försmutsning av sprinkler

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 19 s. (TVIT; vol. TVIT-7022)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 74. Kolmonoxidförgiftning - principexempel

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 28 s. (TVIT; vol. TVIT-7014)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 75. Krav på tryckfallsfunktioner för grenstycken

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 29 s. (TVIT; vol. TVIT-7019)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 76. Luftströmning i byggnadskonstruktioner

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 56 s. (TVIT; vol. TVIT-7021)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 77. Textildon som backspjäll - teori och mätresultat

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 15 s. (TVIT; vol. TVIT-7013)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 78. Tryckförhållanden i SFR-tunnelsystem vid driftstörningar

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 31 s. (TVIT; vol. TVIT-7015)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 79. Ventilationsbrandskydd med och utan spjäll

  Lars Jensen, 2007, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 48 s. (TVIT; vol. TVIT-7016)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 80. 2006
 81. Backspjäll för brandgasspridningsskydd

  Lars Jensen, 2006, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. (TVIT; vol. TVIT-3004)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 82. Brandgasspridning via ventilationssystem för flerrumsbrandceller

  Lars Jensen, 2006, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 23 s. (TVIT; vol. TVIT-7007)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 83. Dimensionering och utformning av sprinklersystem

  Lars Jensen, 2006, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 45 s. (TVIT; vol. TVIT-7008)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 84. Roterande värmeväxlare

  Lars Jensen, 2006, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 56 s. (TVIT; vol. TVIT-7006)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 85. Skydd mot rökspridning via ventilation med stoppade fläktar och förbigångar -riskbedömning och dimensionering

  Lars Jensen, 2006, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. (TVIT; vol. TVIT-3003)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 86. 2005
 87. Analysis of fan-assisted natural ventilation in schools

  Birgitta Nordquist & Lars Jensen, 2005, Indoor Air 2005: Proceedings of the 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Vols 1-5. Tsinghua University Press, s. 1284-1288

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 88. Täthet och tryckfall i trapphus - Fullskaleförsök

  Lars Jensen, 2005, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 45 s. (TVIT; vol. TVIT-7002)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 89. Tryckfall i trapphus - Modellförsök

  Lars Jensen, 2005, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 27 s. (TVIT; vol. 7001--05/7001)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 90. Trycksättning av trapphus för utrymning

  Lars Jensen, 2005, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 78 s. (TVIT; vol. TVIT-7004)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 91. Trycksättning av trapphus med personbelastning

  Lars Jensen, 2005, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 35 s. (TVIT; vol. TVIT-7003)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 92. 2000
 93. Ny trycksättningsmetod i trapphus för utrymning.

  Fagergren, T. & Lars Jensen, 2000, I : Energi och Miljö. 3, s. 95-102

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 94. 1997
 95. Resultatredovisning av BFR-finansierad forskning : 1994-1996

  Fredlund, B. & Lars Jensen, 1997, Inst f Byggnadskonstruktionslära, LTH, Lunds universitet. 109 s. (Rapport TABK; vol. 3044)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 96. Rökspridning via ventilationssystem - fortsättning.

  Lars Jensen, 1997, Bygg och teknik, s. 51-55.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 97. 1993
 98. Arbetsbänk för PFS : datorprogram för installationstekniska flödessystem.

  Lars Jensen, Mats Dahlblom & Dizeyi, F., 1993, Inst för Byggnadskonstruktionslära, Installationsteknik LTH, Lunds universitet. (Rapport TABK; vol. 7012)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 99. Spridning av rök och brandgaser i ventilationssystem

  Lars Jensen, 1993, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 79 s. (Rapport TABK; vol. 3011)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 100. 1992
 101. IKT-metoder : handberäkningsmetoder för solvärmeutnyttjande

  Lars Jensen, 1992, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 36 s. (Rapport TABK; vol. 3008)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 102. 1989
 103. Endimensionell läcklägessökning i volymer med tryckgradient : tillämpat på byggnader

  Lars Jensen, 1989, Statens råd för byggnadsforskning. (BFR Rapport; vol. R73:1989)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 104. 1985
 105. Uteluft och mark som värmekälla för värmepump i kv Bobinen i Malmö : utvärdering

  Lars Jensen & Wetterstad, L., 1985, Statens råd för byggnadsforskning. 121 s. (BFR Rapport; vol. R89:1985)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 106. 1984
 107. Nattsänkning - analys av en onödig komplikation

  Lars Jensen, 1984, I : VVS & energi. 4, s. 55-57

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 108. Styr- och reglertekniska problem inom solvärmetekniken

  Lars Jensen, 1984, Statens råd för byggnadsforskning. 125 s. (BFR Rapport; vol. R39:1984)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 109. 1983
 110. Nattsänkning av temperatur i flerbostadshus

  Lars Jensen, 1983, Statens råd för byggnadsforskning. 75 s. (BFR Rapport; vol. R64:1983)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 111. 1982
 112. Datorreglering av klimatprocesser

  Lars Jensen, 1982, Statens råd för byggnadsforskning. 175 s. (BFR Rapport; vol. R77:1982)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 113. 1981
 114. Energianvändning och energibesparing i Malmö : undersökning av ett höghus

  Lars Jensen & Lange, E., 1981, Statens råd för byggnadsforskning. 101 s. (BFR Rapport; vol. R9:1982)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 115. Marknadsundersökning av datoriserade styr- och reglersystem för byggnadsklimatsystem

  Lars Jensen & Tiljander, S., 1981, Statens råd för byggnadsforskning. 184 s. (BFR Rapport; vol. R81:1988)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 116. Solvärme för industribyggnad i Kungsbacka : mätresultat och utvärdering

  Lars Jensen, 1981, Statens råd för byggnadsforskning. 103 s. (BFR Rapport; vol. R50:1981)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 117. Tala ett begripligt språk med datorstyrda klimatanläggningar

  Lars Jensen, 1981, I : VVS. 12, s. 40-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 118. 1980
 119. Styr- och reglertekniska funktioners inverkan på energiförbrukningen

  Andersson, K. & Lars Jensen, 1980, Statens råd för byggnadsforskning. (BFR Rapport; vol. R114:1980)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Föregående 1 2 Nästa