Lars Larsson

Professor emeritus

Forskning

Ledare för projektet Middle and Late Stone Age in southern Africa. Projektet har omfattat fältundersökningar i halvgrottor och grottor i norra Zimbabwe och sydvästra Sydafrika. För närvarande är intresset inriktat på att bearbeta fynden från en mindre grotta från Western Cape som utgrävdes 2008. Denna grotta var bebodd för ungefär 85.000 år sedan.

I samarbete med lettisk kollega är sökande ledare för projektet Interdiciplinary project on Zvejnieki Stone Age site and the lake Burtnieku environs (1998–) som omfattar ett flertal analyser av gravfälten och boplatserna vid Zvejnieki i norra Lettland. Under 2005-2009 undersöktes flera gravar och boplatslager som dateras till intervallet 9000-2500 f. Kr.

Jag bedriver forskning kring massbrännoffer från neolitisk tid (6000-2000 f. Kr.). På några få platser i södra och mellersta Sverige har man medvetet bränt sönder redskap av flinta och sten där flera har varit värdefulla importföremål.

I samarbete med kollega är jag ledare för Uppåkraprojektet. Uppåkra beläget några kilometer söder om Lund var bebott ca. 100 f. Kr. till 1000 e. Kr. och den största bosättningen i södra Sverige. Inom ett 40 hektar stort område har lämningar från flera gårdar stora som små påträffats. Här finns bl.a. en kultbyggnad och lämningar av flera stora hallbyggnader som brändes ned under tiden mellan 400 och 700 e. Kr. Uppåkra kan närmast beskrivas som en järnåldersstad

Senaste forskningsoutput

Lars Larsson, 2019 apr 15, Megaliths, Societies, Landscapes: Early monumentality and social differentiation in Neolithic Europe. 18 uppl. Bonn: Verlag Dr. Rudof Habelt, Vol. Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung. s. 789-801 (Early Monumentality And Social Differentiation; vol. 18).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (251)