Lars Lindahl

Professor emeritus, docent i teoretisk filosofi (Uppsala), Professor emeritus i allmän rättslära (Lund)

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Humaniora

Nyckelord

Forskning

I sin doktorsvhandling"Position and Change: A Study in Law and Logic" (teoretisk filosofi, Uppsala Universitet) vidareutvecklade Lindahl logikern Stig Kangers system av rättighetstyper till det som kommit att kallas "The Kanger Lindahl theory of normative positions". I andra skrifter har han behandlat bl.a.teorin för juridiska normkonflikter, teorin för juridisk begreppsbildning (särskilt de juridiska begreppens roll som mellanbegrepp i rättsregler och teorin för juridiska avvägningar. Tillsammans med kollegan David Reidhav har han nyligen skrivit en uppsats om "legal power" (kompetens), vilken nu lagts fram för publicering. Han avslutar för närvarande ett mångårigt filosofiskt arbete om den logiska analysen av begreppet "importance". 

Senaste forskningsoutput

Lars Lindahl, 2019 maj, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 297-322 25 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lars Lindahl & David Reidhav, 2017 jun 2, I : Ratio Juris. 30, 2, s. 158-185 27 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lars Lindahl & David Reidhav, 2015, Logic in the theory and practice of lawmaking. Araszkiewicz, M. & Pleszka, K. (red.). Springer, s. 49-95

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (18)