Lars Rönnstrand

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Hur kan mutationer i tillväxtfaktor-receptorer leda till cancer och leukemi? En av de substanser reglerar nybildningen av celler i kroppen, är de så kallade tillväxtfaktorerna. Bland dessa tillväxtfaktorer finns stem cell factor och FLT3 ligand, som bl. a. binder sig blod-stamceller och stimulerar dessa till att växa och föröka sig, men även tilll celler som bygger upp fina kärl, celler som har med immunförsvaret att göra, och vissa celler i tarmen. I vissa sjukdomar är dessa signaler "överaktiva",bl a i cancer. I vissa former av cancer är dessa receptorer muterade, och därigenom ”kortslutna” så att de ständigt signalerar tillväxt. Detta är fallet i bl a akut myeloisk leukemi där en stor andel patienter har mutationer i FLT3. En annan tillväxtfaktor-receptor är KIT. Den är ofta muterad i hudcancer, s k malignt melanom, i vissa former av tarm-cancer, i testikelcancer etc. Men hur kan mutationen leda till cancer?

Genom att studera hur det hela går till i detalj och hur signaleringen regleras kan vi bättre förstå förloppen. Genom att förstå mekanismerna kan vi också utveckla läkemedel som effektivt hämmar de signaleringsmekanismer som är i gång i cancer-cellerna och därigenom förbättra för patienterna. 

Utvald forskningsoutput

Chougule, R. A., Julhash U. Kazi & Lars Rönnstrand, 2016, I : Oncotarget. 7, 9, s. 9964-9974

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Agarwal, S., Julhash U. Kazi, Sofie Mohlin, Sven Påhlman & Lars Rönnstrand, 2015, I : Oncogene. 34, 35, s. 4581-4590

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Julhash U. Kazi, Agarwal, S., Jianmin Sun, Baracco, E. & Lars Rönnstrand, 2014, I : Journal of Cell Science. 127, 3, s. 653-662

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jianmin Sun, Sofie Mohlin, Lundby, A., Julhash U. Kazi, Hellman, U., Sven Påhlman, Olsen, J. V. & Lars Rönnstrand, 2014, I : Oncogene. 33, 46, s. 5360-5369

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jianmin Sun, Pedersen, M. & Lars Rönnstrand, 2008, I : Blood. 112, 11, s. 984-984

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Visa alla (182)