Lars Rylander

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

  • Epidemiologi, Reproduktiv hälsa, Register, Biobanker, Hormonstörande ämnen

Forskning

Mitt forskningsfokus är på arbets- och omgivningsmiljöns betydelse för hälsan. Forskningen är huvudsakligen baserad på register- och biobanksbaserade studier. Mycket av forskningen kretsar kring reproduktion, såsom orsaker till ofrivillig barnlöshet, graviditetskomplikationer och negativa födelseutfall där bl a EU-projektet ReproUnion spelar en viktig roll (https://reprounion.eu/). 

Forskning

Senaste forskningsoutput

H. Skröder, H. Pettersson, F. Norlén, P. Gustavsson, L. Rylander, M. Albin & J. Selander, 2021, I: Science of the Total Environment. 751, 141476.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (182)