Lars-Anders Hansson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper
  • Zoologi
  • Ekologi

Nyckelord

  • ekosystem, klimatförändring, akvatisk ekologi, sötvattens ekologi, cyanobakterier, födovävar, limnologi

Forskning

Mina forskningsintressen inom limnologi (akvatisk ekologi) är breda men inledningsvis var jag intresserad av konkurrensen mellan olika livsformer av växter, såsom friflytande fytoplankton, fastsittande perifyton och vanliga vattenväxter. Under senare tid har jag huvudsakligen intresserat mig för hur sjöars födovävar fungerar och detta har tagit mig till olika delar av världen, bl.a. arktiska och Antarktiska sjöar där födovävarna är så enkla de kan bli, och därmed lättare att studera och förstå. Under senare tid har jag främst arbetat med att försöka förstå:

  1. Hur organismer hanterar alla de hot som de dagligen utsätts för i sin naturliga miljö?  Vilka kompromisser gör de? Vad får de göra avkall på?
  2. Hur kommer våra sjöekosystem att svara på klimatförändringarna och andra stora miljöförändringar? Hur kan vi bemöta de problem som uppstår?
  3. Kommer nanopartiklar, vilka numera produceras i oerhörda kvantiteter för olika nyttomaterial, kosmetika, solkrämer mm, att påverka sjöekosystem i framtiden?

Senaste forskningsoutput

Mikael T. Ekvall, Jonas Hedberg, Inger Odnevall Wallinder, Anders Malmendal, Lars Anders Hansson & Tommy Cedervall, 2021 dec 1, I: Scientific Reports. 11, 1, 10784.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Xuwei Deng, Jun Chen, L-A Hansson, Xia Zhao & Ping Xie, 2021 feb 1, I: National Science Review. 8, 2, nwaa140.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Pablo Urrutia-Cordero, Silke Langenheder, Maren Striebel, Peter Eklöv, David G. Angeler , Stefan Bertilsson, Bianka Csitári , Lars-Anders Hansson, Egle Kelpsiene, Hjalmar Laudon, Maria Lundgren, Omneya Ahmed Osman, Linda Parkefelt & Helmut Hillebrand, 2021 jan 11, I: Ecology. 102, 4, 16 s., e03283.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (191)