Lars-Anders Hansson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper
  • Zoologi
  • Ekologi

Nyckelord

  • ekosystem, klimatförändring, akvatisk ekologi, sötvattens ekologi, cyanobakterier, födovävar, limnologi

Forskning

Mina forskningsintressen inom limnologi (akvatisk ekologi) är breda men inledningsvis var jag intresserad av konkurrensen mellan olika livsformer av växter, såsom friflytande fytoplankton, fastsittande perifyton och vanliga vattenväxter. Under senare tid har jag huvudsakligen intresserat mig för hur sjöars födovävar fungerar och detta har tagit mig till olika delar av världen, bl.a. arktiska och Antarktiska sjöar där födovävarna är så enkla de kan bli, och därmed lättare att studera och förstå. Under senare tid har jag främst arbetat med att försöka förstå:

  1. Hur organismer hanterar alla de hot som de dagligen utsätts för i sin naturliga miljö?  Vilka kompromisser gör de? Vad får de göra avkall på?
  2. Hur kommer våra sjöekosystem att svara på klimatförändringarna och andra stora miljöförändringar? Hur kan vi bemöta de problem som uppstår?
  3. Kommer nanopartiklar, vilka numera produceras i oerhörda kvantiteter för olika nyttomaterial, kosmetika, solkrämer mm, att påverka sjöekosystem i framtiden?

Senaste forskningsoutput

Yongcui Sha, Sylvie V.M. Tesson & Lars Anders Hansson, 2020 aug 1, I : Ecology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (183)