Lars-Eric Jönsson

Forskare

Forskning

Mina forskningsintressen kretsar i huvudsak kring två fenomen: dels samhällets behandling och omhändertagande av socialt avvikande människor, dels kulturarv och bruket av det förflutna. Studiet av social avvikelse har jag framförallt genomfört via historiska perspektiv. Avhandlingen handlade om psykiatrins anstaltsbundna epok 1850-1970. De senaste åren har jag på motsvarande sätt undersökt den ”nya” öppna psykiatrins sätt att möta, behandla och skapa kunskap om patienterna. Till stor del har dessa studier kretsat kring begreppen makt, kunskap, kropp och rum. Frågan om hur psykiatrin och sociala myndigheter producerar kunskap om sina patienter eller klienter intresserar mig mycket liksom vilka konsekvenser sådan kunskap får för den omskrivna människan.
Min forskning om kulturarvsprocesser har framförallt ägnats frågan om hur det går till när företeelser som byggnader och föremål upphöjs till kulturarv. På vilka grunder blir något kulturarv? Och vad väljs bort?
Tillsammans med Charlotte Hagström har jag sedan några år tillbaka byggt upp ett nytt projekt om cykling (Cykeln och friheten). Med Mia-Marie Hammarlin driver jag projektet Rykten, skvaller och skandaler: En studie av kungliga frillor och journalistiska arbetsmetoder som är en både nutida och historisk studie av hur skvaller är en del av journalistiken. Fallstudierna hämtas från tre så kallade kungliga skandaler och sträcker sig från slutet av 1800-talet till nutid.

Senaste forskningsoutput

Lars-Eric Jönsson, 2019 maj 28, På liv och död: Kulturen 2019. Engström, M. (red.). Kulturen i Lund, s. 31-40 10 s. (Kulturens årsbok).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lars-Eric Jönsson, 2019 apr 4, ETN: TÅG. Gustavsson, K., Hagström, C. & Idvall, M. (red.). Etnologiska avdelningen, Instituionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Vol. 9. s. 72-83 11 s. (ETN: etnologisk skriftserie; vol. 9).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lars-Eric Jönsson, 2019 mar 19, Sånt vi bara gör. Nilsson, J., Nylund Skog, S. & Skott, F. (red.). Carlssons, s. 44-46 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (149)