Lars-Erik Harderup

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Forskning

Forskar och undervisar i byggnadsfysik och byggnadsteknik med bland annat inriktning på energieffektiva klimatskal utan fuktproblem.

Föreståndare för Fuktcentrum. FuktCentrum är en centrumbildning med säte vid Lunds Tekniska Högskola med uppgiften att stärka forskning och utveckling samt utbildning och information rörande fuktområdet inom byggbranschen, utifrån ett samhälleligt perspektiv.

Senaste forskningsoutput

Eja Pedersen, Jonas Borell, Caltenco, H., Mats Dahlblom, Chuansi Gao, Lars-Erik Harderup, Li, Y., Birgitta Nordquist, Stålne, K., Petter Wallentén & Aneta Wierzbicka, 2019, Cold Climate HVAC 2018: Sustainable Buildings in Cold Climates. Johansson, D., Bagge, H. & Wahlström, Å. (red.). Cham, Switzerland: Springer, s. 802-812

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Jesper Arfvidsson, Lars-Erik Harderup & Samuelson, I., 2017 jun 26, Fukthandbok: Praktik och teori. 4 uppl. AB Svensk Byggtjänst: AB Svensk Byggtjänst, 504 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (37)