Lars-Olof Nilsson

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Forskning

Mitt forskningsområde under min första sejour vid LTH, under 1972-1985, var koncentrerad på fukt i byggnadsmaterial,särskilt betongkonstruktioner. RF-metoden för mätning av fukt i betonggolv utvecklades och uttorkning av betong kvantifierades.

Mitt huvudsakliga forskningsområde under 18 år vid Chalmers och åtta år på LTH kan sammanfattas med: "Transportprocesser i porösa byggnadsmaterial". Transportprocesserna har varit fuktändringar, karbonatisering, koldioxidabsorption, kloridinträngning och gasinträngning. Det mesta av detta har tillämpats på betong men en del av det, främst fukt, har också gällt en del andra byggnadsmaterial.

Forskningen har så gott som alltid inneburit en kombination av laboratorieundersökningar, mätning av avgörande materialegenskaper, modellering av processerna baserat på fysik och kemi, beskrivning av randvillkoren och verifiering av modellerna mot mätningar i laboratorium eller i fält. De stora insatserna har gjorts genom ett stort antal doktorander, med tretton doktorsavhandlingar som resultat. Vi blev världsledande inom bl a området kloridinträngning i betong genom omfattande forskning under en lång följd av år och mycket internationellt samarbete. 

Senaste forskningsoutput

Kurt Kielsgaard Hansen, Sture Lindmark, Lars Olof Nilsson & Oliver Weichold, 2018 jan 1, Methods of Measuring Moisture in Building Materials and Structures. Springer, s. 17-26 10 s. (RILEM State-of-the-Art Reports; vol. 26).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lars Olof Nilsson, 2018 jan 1, Methods of Measuring Moisture in Building Materials and Structures. Springer, s. 39-41 3 s. (RILEM State-of-the-Art Reports; vol. 26).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lars Olof Nilsson, Kurt Kielsgaard Hansen & Miguel Azenha, 2018 jan 1, Methods of Measuring Moisture in Building Materials and Structures. Nilsson, L-O. (red.). Springer, s. 73-86 14 s. (RILEM State-of-the-Art Reports; vol. 26).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (108)