Laura Torres-Garcia

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Neurovetenskaper
  • Cell- och molekylärbiologi