Lena Eskilsson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Teknik och teknologier

Forskning

Jag är lektor i kulturgeografi och ekonomisk geografi med inriktning mot place marketing vid institutionen för Service Management och tjänstevetenskap med en bakgrund vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Min forskning har ett tydligt fokus mot städer, platsutveckling samt stads- och transportutvecklingsfrågor. Sedan jag anställdes på Service management 2004 har forskningsintresset alltmer riktats mot platsmarknadsföring (place marketing) och retail- och turismrelaterade platsutvecklingsfrågor.

För närvarande är jag involverad i ett forskningsprojekt, "Besöksnäringens vara eller icke-vara: informationsspridningens betydelse för attraktioners framgång", se vidare http://bfuf.se/projekt/besoksanledningens-vara-eller-icke-vara-informationsspridningens-betydelse-for-attraktioners-framgang/

.

Senaste forskningsoutput

Malin Zillinger, Lena Eskilsson & Maria Månsson, 2019 jun 24, Lund: Lund University. 38 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Jan-Henrik Nilsson & Lena Eskilsson, 2019.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (28)