Lena Nilsson

knuten till universitetet

Forskning

Mina forskningsområden omfattar bl.a: tafonomiska processer, djur- och människoben i kontexter som kan knytas till rituella aktiviteter, relationer människa-djur och tvärvetenskapliga tolkningar av benmaterial.

Bok
Nilsson, L. 2006. Djur och människor längs vägen. Öresundsförbindelsen och arkeologi. Malmöfynd 9. Malmö.

Artiklar
Nilsson,L. 2013.En mångfacetterad gravplats. På magen gravar och pestoffer i Vintrie Park. I:Brink, K & Dehman Hammarstrand, K: Rapport 2013:14. Sydsvensk Arkeologi.
Nilsson,L. 2009. Häst och hund i fruktbarhetskult och blot. (Red). A. Carlie. Utskrift 9:81-99. Halmstad
Nilsson,L 2008. Slaktrester - mer än bara avfall. I: Skoglund, P. (Red).Fest, slakt och odling - Neolitikum och järnålder i Hyllie. Malmö Kulturmiljö
Nilsson,L. 2003. Blotà, Soà, Senda. Analys av djurben. I: Söderberg, B (Red). Järrestad. Huvudgård i Centralbygd. RAÄ Skrifter No 51. Stockholm
Nilsson,L & Nilsson, M-L. 2003. Ett källsprång i Saxtorp.I: Svensson, M (Red): I det neolitiska rummet. RAÄ
Nilsson,L. 2003. The animal husbandry in Iron Age Uppåkra. I Larsson,L & Hårdh, B: Centrality - Regionality. The social structure of Southern Sweden during the Iron Age. Uppåkra studier 7. Lund
Nilsson,L. 2001. Benmaterialet från Uppåkra 98:2 - preliminära resultat. I Larsson,L & Hårdh, B: Uppåkra. Centrum i analys och rapport. Uppåkra studier 4. Lund
Nilsson,L. 1995. The bones from Hindby Votive fen. Delicate problems of interpretation. LAR. Lund