Lena Palvén

knuten till universitetet

Forskning

I avhandlingen "Att upphöra med socialbidrag" studerar och analyserar jag vad det innebär att lämna socialbidragssystemet. Fokus riktas mot det enskilda hushållet. Tyngdvikten läggs vid att belysa och förstå utträdet ur före detta klienters perspektiv. Jag lyfter fram ett aktörsperspektiv som komplement till den forskning som finns. Detta görs med utgångspunkt i 52 intervjuer som genomförts med före detta bidragshushåll.

Senaste forskningsoutput

Lena Palvén, 2012, Fattigdom utan gränser. Hans, S. & Lena, E. (red.). Carlsson Bokförlag, s. 265-293

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (1)