Lena Petersson

knuten till universitetet

Forskning

Lena är antagen som doktorand i arbetsmiljöteknik vid LTH från och med 1 april 2014. Doktorandtjänsten berör införandet av e-hälsotjänster inom Hälso- och Sjukvårdsområdet och anställningen är knuten till det AFA-finansierade projektet ”E-hälsotjänsters Påverkan på Sjukvårdspersonalens Arbetsmiljö (EPSA)” vars syfte är att ta fram kunskap för att förebygga arbetsmiljöproblem vid utveckling och införande av e-hälsotjänster, samt att sprida denna kunskap för bättre förståelse vid liknande framtida införanden. Planerad disputation under 2018.

Intresseområden

Hälso- och sjukvård, eHälsa, digital arbetsmiljö, journal via nätet, Hälsopedagogik, Digital Literacy, Health Literacy och eHealth Literacy

Handledare

Huvudhandledare: Gudbjörg Erlingsdóttir, Lunds universitet

Biträdande handledare: Åsa Cajander, Uppsala universitet

Senaste forskningsoutput

Lena Petersson, 2020 jan 14, 1 uppl. Lund: Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University. 112 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Lena Petersson, 2019, På tal om e-hälsa. Erlingsdóttir, G. & Sandberg, H. (red.). Studentlitteratur AB, s. 107-134

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (14)