Lena Petersson

Projektkoordinator

Forskning

Lena är antagen som doktorand i arbetsmiljöteknik vid LTH från och med 1 april 2014. Doktorandtjänsten berör införandet av e-hälsotjänster inom Hälso- och Sjukvårdsområdet och anställningen är knuten till det AFA-finansierade projektet ”E-hälsotjänsters Påverkan på Sjukvårdspersonalens Arbetsmiljö (EPSA)” vars syfte är att ta fram kunskap för att förebygga arbetsmiljöproblem vid utveckling och införande av e-hälsotjänster, samt att sprida denna kunskap för bättre förståelse vid liknande framtida införanden. Planerad disputation under 2018.

Intresseområden

Hälso- och sjukvård, eHälsa, digital arbetsmiljö, journal via nätet, Hälsopedagogik, Digital Literacy, Health Literacy och eHealth Literacy

Handledare

Huvudhandledare: Gudbjörg Erlingsdóttir, Lunds universitet

Biträdande handledare: Åsa Cajander, Uppsala universitet

Senaste forskningsoutput

Visa alla (9)