Lena Strid

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Forskning

Jag forskar om pergamentproduktion i Skandinavien och dess koppling till djurhållning och den växande läs- och skrivkunnigheten.

Pergament var en mycket viktig produkt under medeltiden, både för bokproduktion och administration. Trots detta vet vi mycket lite om pergamentproduktion och hur denna hänger samman med den ökande läs- och skrivkunnigheten och med införandet av papper under senmedeltiden. Eftersom pergament är tillverkat av hudar från unga kalvar och från får och getter av alla åldrar, så är pergamentproduktion tätt kopplat till djurhållningsstrategier.

I min forskning ingår bland annat artbestämning av medeltida pergament genom biokemiska analyser och jämföra resultatet med animalosteologiska data för att se om det finns regionala skillnader eller tidsmässiga skillnader.

Senaste forskningsoutput

Lena Strid, 2020 okt 26, I: Quaternary International.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Torbjörn Ahlström, Elisabeth Iregren, Lena Strid & Kristina Jennbert, 2011, The Routledge Handbook of Archaeological Human Remains and Legislation. An international guide to laws and practice in the excavation and treatment of archaeological human remains. Grant, N. M. & Fibiger, L. (red.). Taylor & Francis, s. 441-454

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (3)