Lena Svenaeus

knuten till universitetet

Forskning

Forskningsområden

  • Diskrimineringslagstiftningens roll i samhället
  • Människa-teknik-organisation
  • Normer vid utredning av olyckor inom vården - patienters säkerhet och anställdas ansvar

Pågående forskning

Forskningsprojektets syfte är att belysa det inflytande som arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivarorganisationer och fackförbund, haft på utformning och tillämpning av diskrimineringsskyddet för kvinnor i lag och kollektivavtal.

I lagstiftningssammanhang  är "arbetsmarknadens parters värderingar" ett etablerat begrepp. Forskningsfrågan avser att belysa dessa värderingars innehåll och funktion under en tidsperiod som sträcker sig från 1950 till och med 2016. Särskild fokus ligger på hur olika typer av normkollisioner har lösts när anpassning krävts till internationella konventioner om kvinnors rättigheter.

Det handlar om införandet av principerna i 1951 års ILO-konvention nr 100 om lika lön för likvärdigt arbete, vidare om normerna i FNs Kvinnokonvention i relation till 1980 års lag om jämställdhet mellan kvinnor och män och slutligen om "mötet" mellan den kollektiva arbetsrätten och EU-rättens individperspektiv.   

Senaste forskningsoutput

Lena Svenaeus, 2020 feb 18, Dagens arena.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Lena Svenaeus, 2020 feb 10, Dagens juridik.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Lena Svenaeus, 2020 jan 10, Om rättssociologisk tillämpning. Schoultz, I. & Nafstad, I. (red.). Studentlitteratur AB, s. 69-85 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (13)