Li Thies-Lagergren

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Nyckelord

Forskning

Jag tog min sjuksköterskeexamen 1992 och barnmorskeexamen 1996. Jag tog en Masters in Midwifery vid Sheffield University, UK 2010 och disputerade sedan i 2013 med avhandlingen ”The Swedish Birth Seat Trial” vid Institutionen kvinnor och barns hälsa på Karolinska Institutet.

Under mina år som barnmorska har jag alltid fokuserat på den normala fysiologiska födelsen. Jag har dessutom assisterat många föräldrar som har valt att föda sina barn hemma planerat. År 2004 började jag min forskarbana med att genomföra en studie om att föda på en pall (upprätt förlossningsställning). Min vetenskapliga produktion har från disputationen och framåt fortsatt fokus på barnmorskans kärnområde; graviditet, förlossning och postpartum inklusive amning samt partners erfarenhet av födandet och tiden efter barnets födelse.

Min arbetstid fördelar jag mellan att vara barnmorska på förlossningsavdelningen i Helsingborg och som lärare på barnmorskeprogrammet med kursansvar för enstaka kurser i Lund. Därtill handleder jag studenter på magisternivå och är bihandledare till två doktorander.

Är även styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet och är där sammankallande för utbildningsrådet.

Senaste forskningsoutput

Li Thies-Lagergren, Uldbjerg, T. & Damkjær, R. M., 2020 feb, I : Women and Birth. 33, 1, s. 15-21 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (11)