Li Thies-Lagergren

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Nyckelord

Forskning

Jag tog min sjuksköterskeexamen 1992, barnmorskeexamen 1996 och disputerade 2013 med avhandlingen ”The Swedish Birth Seat Trial” vid Institutionen kvinnor och barns hälsa på Karolinska Institutet.

Under mina år som barnmorska har jag alltid fokuserat på den normala fysiologiska födelsen. Jag har dessutom assisterat många föräldrar som har valt att föda sina barn hemma. År 2004 började jag min forskarbana med att genomföra en studie om att föda på en pall (upprätt förlossningsställning). Är i början av min forskarkarriär och tänker fortsätta fokusera på olika aspekter av det fysiologiska födandet. Planerar just nu för ett projekt gällande blödning efter förlossning. Ingår dessutom i en nordisk forskargrupp ”Nordic Homebirth Research Group".

Min arbetstid fördelar jag mellan att vara barnmorska på förlossningsavdelningen i Helsingborg och som lärare på barnmorskeprogrammet och kursansvarig för enstaka kurser i Lund. Därtill handleder jag studenter på Lunds universitet samt är studentansvarig på förlossningsavdelningen i Helsingborg.

Senaste forskningsoutput

Li Thies-Lagergren, Uldbjerg, T. & Damkjær, R. M., 2019 jan 11, I : Women and Birth.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Li Thies-Lagergren & Johansson, M., 2019, I : Women and Birth. 32, 3, s. 213-220

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Finnbogadóttir, H. & Li Thies-Lagergren, 2017, I : Journal of Advanced Nursing. 73, 12, s. 3209-3219

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (9)