Lina Herbertsson

Forskare, Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • bevarandebiologi, pollination, biodiversitet, ekologi och evolution, vilda växter, Ekosystemtjänster, jordbrukslanskapet

Forskning

Jag arbetar med att undersöka hur olika delar av det moderna jordbruket påverkar vilda pollinatörer och pollinering. Mitt huvudsakliga fokus ligger på vildväxtpollinering och bevarande av den biologiska mångfalden, men i ett par studier har jag även undersökt hur insektspollinerade grödor påverkas av olika faktorer som anses gynna eller missgynna vilda pollinatörer.

Senaste forskningsoutput

Claus Rasmussen, Yoko L. Dupont, Henning Bang Madsen, Petr Bogusch, Dave Goulson, Lina Herbertsson, Kate Pereira Maia, Anders Nielsen, Jens M. Olesen, Simon G. Potts, Stuart P.M. Roberts, Markus Arne Kjær Sydenham & Per Kryger, 2021 apr, I: PLoS ONE. 16, 4, e0250056.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lina Herbertsson, Reem Khalaf, Karin Johnson, Rune Bygebjerg, Sofia Blomqvist & Anna S. Persson, 2021, I: Basic and Applied Ecology. 53, s. 116-123 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Thorsten Rahbek Pedersen (red.), Eva Forsgren, Jenny Henriksson, Lina Herbertsson, Ingrid Karlsson, Joachim R. de Miranda, Ullrika Sahlin, Henrik G. Smith, Malin Aiéro, Sofia Blomqvist, Rachael Dudaniec, Fredrik Granberg, Cecilia Hjort, Sandra Lindström, Ola Olsson, Peter Olsson, Maj Rundlöf, Christina Winter & Johanna Yourstone, 2020, Jordbruksverket. 160 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (20)