Lina Magnusson

Biträdande Lektor i Global Hälsa, Universitetsadjunkt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Nyckelord

  • Internationell hälsa, Rehabilitering, Ortopedteknik

Forskning

Biträdande lektor i Global Hälsa, Dr hälsa och vårdvetenskap, MSc Internationell hälsa, Leg Ortopedingenjör

Lina Magnusson undervisar och forskar i global hälsa. Mer specifikt forskar hon kring funktionshinder och rehabilitering i utvecklingsländer. Lina arbetar också med att utveckla det internationella samarbetet inom rehabilitering för funktionshindrade i låginkomstländer.

Lina Magnusson disputerade 2014 med avhandlingen Prosthetic and Orthotic Services in Developing Countries. Det övergripande syftet med Linas avhandling var att generera fördjupade kunskaper om ortopedteknisk service i utvecklingsländer. Avhandlingen fokuserar på att undersöka patienters personliga rörlighet och tillfredsställelse med ortopedtekniska hjälpmedel och tillhörande ortopedteknisk service samt professionellas syn på klinisk praktik och utbildning.

Sedan 2015 har Lina arbetat vid Lunds univeritet som biträdande forskare och univeritets adjunkt och sedan 2019 har Lina en tjänst som biträdande lektor i global hälsa. 

Senaste forskningsoutput

Lina Magnusson, Carita Håkansson, Sofie Brandt, Malin Öberg & Kristina Orban, 2020 mar 18, I : Scandinavian Journal of Occupational Therapy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (45)