Lina Magnusson

Biträdande Lektor, Universitetsadjunkt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Nyckelord

  • Internationell hälsa, Rehabilitering, Ortopedteknik

Forskning

Universitetsadjunkt inriktning Global Hälsa, Dr hälsa och vårdvetenskap, MSc Internationell hälsa, Leg Ortopedingenjör

Lina Magnusson disputerade med avhandlingen Prosthetic and Orthotic Services in Developing Countries den 7 november, 2014 på Hälsohögskolan i Jönköping.  Det övergripande syftet med Linas avhandling var att generera fördjupade kunskaper om ortopedteknisk service i utvecklingsländer. Avhandlingen fokuserar på att undersöka patienters personliga rörlighet och tillfredsställelse med ortopedtekniska hjälpmedel och tillhörande ortopedteknisk service samt professionellas syn på klinisk praktik och utbildning.

Sedan i januari 2015 har Lina en tjänst som biträdande forskare och lärare vid Lunds universitet. Lina har fortsatt forska kring funktionshinder och arbeta med att utveckla det internationella samarbetet inom rehabilitering för funktionshindrade i utvecklingsländer.

Senaste forskningsoutput

Pernilla Garmy, Olsson Möller, U., Winberg, C., Lina Magnusson & Nelli Kalnak, 2019 apr 5, I : Health Education and Care. 2, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lina Magnusson, Ghosh, R., Jensen, K. R., Göbel, K., Wågberg, J., Wallén, S., Svensson, A., Stavenheim, R. & Gerd Ahlström, 2019 mar 20, I : Health and Quality of Life Outcomes. 17, 1, 50.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (42)