Lina Maria Ellegård

Forskare, Fil. dr.

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • hälsoekonomi, sjukvårdsekonomi, offentlig ekonomi

Forskning

Merparten av min forskning handlar om aspekter av det svenska sjukvårdssystemet. Exempelvis har jag studerat incitament i offentligt finansierad vård, bestämningsfaktorer bakom patienters val av vårdgivare och effekter av konkurrens inom primärvården. Jag medverkar även i ett projekt om finansiella svårigheters betydelse för den psykiska hälsan.

Undervisning

De senaste åren har jag varit delansvarig för en kurs i offentlig ekonomi som ges inom ramen för ett masterprogram i Welfare Policy and Management. Jag handleder också en del uppsatser.

Samverkan

En del av min forskning finns sammanfattad i populärvetenskapliga artiklar (Ekonomisk debatt, Kommunalekonomen) och policyrapporter (KEFU - Kommunalekonmisk forskning och utbildning). Jag har även medverkat i en forskningsantologi knuten till Statens offentliga utredningar (SOU 2018:38, kap 5). En del forskning har även presenterats i muntlig form på policyseminarier (bl a Region Skåne, Folkhälsomyndigheten, KEFU).

Sedan 2019 är jag en av redaktörerna för den populärvetenskapliga tidskriften Ekonomisk Debatt.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (24)