Lina Nikoleris

Forskningsadministratör, Fil. , Fil. Mag

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genetik
  • Zoologi
  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • hormonstörande ämnen, fisk, miljötoxikologi, reproduktiv endokrinologi, östrogen

Senaste forskningsoutput

Lina Nikoleris, 2016, Centre for Environmental and Climate Research (CEC) and Department of Biology, Faculty of Science, Lund University. 128 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (4)