Lina Ponnert

Universitetslektor, Docent
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Tvångsvård eller frivillig placering? Socialsekreterares resonemang om barns placering när en förälder utövat dödligt våld.

  Lina Ponnert, 2019 mar 19, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 25, 3-4, s. 191-210 20 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Socionomen i myndigheten. Att göra gott, göra rätt och göra nytta.

  Lina Ponnert & Kerstin Svensson, 2019 jan 21, Malmö: Malmö Gleerup. 148 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 4. 2018
 5. Akutavdelningar vid särskilda ungdomshem. Några utmaningar.

  Lina Ponnert, 2018 okt, Kontrollerade unga. Tvångspraktiker på institution.. Enell, S., Gruber, S. & A. Vogel, M. (red.). Studentlitteratur, s. 125-142

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Juridification and Standardisation: Two Legal Dimensions Influencing Contemporary Child Protection

  Lina Ponnert & Susanna Johansson, 2018 jan 10, I : British Journal of Social Work. 48, 7, s. 2020–2037 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Att bedöma barns behov och föräldrars förmåga

  Lina Ponnert & Bodil Rasmusson, 2018, Utredningsarbete i den sociala barnavården. Gleerups Utbildning AB, s. 33-85

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Utredningar som leder till förslag om tvångsvård

  Lina Ponnert, 2018, Utredningsarbete i den sociala barnavården. Ponnert, L. (red.). 2 uppl. Gleerups Utbildning AB, s. 111-134

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Utredningsarbete i barnavården-centrala utgångspunkter

  Lina Ponnert, 2018, Utredningsarbete i den sociala barnavården. Gleerups Utbildning AB, s. 12-31

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Utredningsarbete i den sociala barnavården

  Lina Ponnert, 2018, Gleerups Utbildning AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 11. Utredningsarbetets institutionella villkor i en förändrad omvärld: tendenser och utmaningar

  Susanna Johansson & Lina Ponnert, 2018, Utredningsarbete i den sociala barnavården. Ponnert, L. (red.). 2 uppl. Gleerups Utbildning AB, s. 155-166 12 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. 2017
 13. Emotional kinship care and neutral non-kinship care - the struggle between discourses

  Lina Ponnert, 2017 maj, I : Child & Family Social Work. 22, 2, s. 1084-1093 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. LVU-utredningen- en barnavårdsutredning som andra och samtidigt en specifik utredningspraktik.

  Lina Ponnert, 2017, Tvångsvård av barn och unga. Rättigheter, utmaningar och gränszoner.. Leviner, P. & Lundström, T. (red.). Wolters Kluwer, s. 174-198 25 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. 2016
 16. Standardisation—the end of professional discretion?

  Lina Ponnert & Kerstin Svensson, 2016, I : European Journal of Social Work. 19, 3/4, s. 586-599 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. 2015
 18. Att bedöma barns behov och föräldrars förmåga

  Lina Ponnert & Bodil Rasmusson, 2015, Utredningsarbete i den sociala barnavården. Ponnert, L. (red.). Gleerups Utbildning AB, s. 33-59

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Barnets bästa i teori och praktik. När olika logiker möts.

  Lina Ponnert, 2015, I : Socionomens forskningssupplement. 6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Child protection in Europe: Development of an international cross-comparison model to inform national policies and practices.

  Spratt, T., Nett, J., Hietamäki, J., Bromfield, L., Kindler, H. & Lina Ponnert, 2015, I : British Journal of Social Work. 45, s. 1508-1525

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Standardisering som lösning

  Lina Ponnert & Kerstin Svensson, 2015, Människobehandlande organisationer. Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete.. Johansson, S., Dellgran, P. & Höjer, S. (red.). Natur och kultur, s. 214-230

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Utredningar som leder till förslag om tvångsvård

  Lina Ponnert, 2015, Utredningsarbete i den sociala barnavården. Ponnert, L. (red.). Gleerups Utbildning AB, s. 111-134

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Utredningsarbete i barnavården- centrala utgångspunkter

  Lina Ponnert, 2015, Utredningsarbete i den sociala barnavården. Ponnert, L. (red.). Gleerups Utbildning AB, s. 13-32

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Utredningsarbete i den sociala barnavården

  Lina Ponnert (red.), 2015, Gleerups Utbildning AB. 184 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 25. Utredningsarbetets institutionella villkor i en förändrad omvärld - tendenser och utmaningar

  Susanna Johansson & Lina Ponnert, 2015, Utredningsarbete i den sociala barnavården. Ponnert, L. (red.). Gleerups Utbildning AB, s. 153-164

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. 2013
 27. Osäkerhet. Ett nödvändigt uttryck för professionalitet eller ett tecken på okunskap?

  Lina Ponnert, 2013, Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter. Människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv.. Stig, L. & Kerstin, S. (red.). Liber, s. 42-55

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. 2012
 29. Child Protection Systems: An international comparison of “good practice examples” of five countries (Australia, Germany, Finland, Sweden, United Kingdom) with recommendations for Switzerland

  Spratt, T., Nett, J., Bromfield, L., Hietamäki, J., Kindler, H. & Lina Ponnert, 2012, The Swiss Project Fund for Child Protection. 287 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 30. Komet på särskilda ungdomshem. Organisationens, föräldrarnas och socialtjänstens perspektiv.

  Lina Ponnert, 2012, Statens institutionsstyrelse. 116 s. (Institutionsvård i fokus. Forskningsrapport; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 31. 2011
 32. När förpackade idéer möter organisatoriska villkor

  Lina Ponnert & Kerstin Svensson, 2011, I : Socialvetenskaplig tidskrift. s. 168-185

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Social barnavård - några utmaningar. Glimtar från forskning ur olika perspektiv

  Gunvor Andersson, Maria Bangura Arvidsson, Titti Mattsson, Lina Ponnert & Bodil Rasmusson, 2011, Lunds universitet. 63 s. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 2011:6)(Research Reports in Social Work; vol. 2011, nr. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 34. 2008
 35. Att starta ett progam. Första stegen i arbetet med SiS-Komet.

  Lina Ponnert & Kerstin Svensson, 2008, Statens institutionsstyrelse. 112 s. (SiS följer upp och utvecklar; vol. 4/08)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 36. 2007