Lina Sturfelt

Universitetslektor, Examen i journalistik, Filosofie doktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • Mänskliga rättigheter, Historia, Första världskriget

Forskning

Jag är lektor i mänskliga rättigheter och filosofie doktor i historia.

Min forskning ligger i inom fältet krigets kulturhistoria och berör berättelser, diskurser och minnen av krig, med särskild fokus på första världskriget. Jag är främst intresserad av mediehistoriska, känslohistoriska och rättighetsmässiga perspektiv på konflikter och hur de formar olika identiteter. Ett annat intresse är humanitär historia, särskilt synen på barn och barns rättigheter över tid.

Just nu arbetar jag med två projekt. Det ena handlar om humanitär historia/de mänskliga rättigheternas historia utifrån exemplet svenska Rädda barnen under mellankrigstiden. Det andra handlar om diskurser kring psykisk ohälsa bland barn i samhällsvård i Sverige under perioden 1900–2017.

Senaste forskningsoutput

Lina Sturfelt, 2020 nov 1, Populär Historia, 12, s. 68-68.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Lina Sturfelt, 2020 sep 1, Populär Historia, 9, s. 69-69.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Lina Sturfelt, 2020 aug 1, Populär Historia, 8, s. 66-67.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (60)