Linda Jansson

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Naturvetenskap
  • Medicin och hälsovetenskap

Forskning

Projekttitel: Pre-PCR Processing Projektet (P4/P5)

Projektperiod: 2014-2019

Syfte: Metodutveckling med fokus att förbättra och förenkla processerna kring diagnostisk DNA-analys baserad på PCR/qPCR-teknik.

Beskrivning: Avdelningen för teknisk mikrobiologi driver metodutvecklingsdelen i ett samarbetsprojekt där fyra nationella expertmyndigheter inom diagnostisk DNA-analys ingår: Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Livsmedelsverket och Försvarets  forskningsinstitut (FOI). Projektet syftar till att bygga en samverkansplattform för effektivare DNA/RNA-analys, där kunskapsutbyte och gemensamt resursutnyttjande ligger till grund för utvecklandet av förbättrad metodik för diagnostik med hjälp av pre-PCR processing. Pre-PCR processing innefattar de olika strategier som utvecklats vid teknisk mikrobiologi för att optimera detektionsgränsen i PCR-baserad analys, genom att skapa de bästa förutsättningarna för PCR-amplifiering i ett komplext biologiskt prov. Detta görs genom att optimera provtagningsmetoden, extraktionsmetoden och/eller amplifieringsmiljön.

Projektet är finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Senaste forskningsoutput

Johannes Hedman, Yasmine Akel, Linda Jansson, Ronny Hedell, Nanny Wallmark, Christina Forsberg & Ricky Ansell, 2021, I: Forensic Science International: Genetics. 53, 102491.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johannes Hedman, Linda Jansson, Yasmine Akel, Nanny Wallmark, Rebecca Gutierrez Liljestrand, Christina Forsberg & Ricky Ansell, 2020 maj, I: Forensic Science International: Genetics. 46, 102253.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Linda Jansson, Christina Forsberg, Yasmine Akel, Charlotte Dufva, Carina Ansell, Ricky Ansell & Johannes Hedman, 2020, I: Forensic Science International: Genetics. 48, 102343.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (21)