Linda Jansson

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Naturvetenskap
  • Medicin och hälsovetenskap

Forskning

Projekttitel: Pre-PCR Processing Projektet (P4/P5)

Projektperiod: 2014-2019

Syfte: Metodutveckling med fokus att förbättra och förenkla processerna kring diagnostisk DNA-analys baserad på PCR/qPCR-teknik.

Beskrivning: Avdelningen för teknisk mikrobiologi driver metodutvecklingsdelen i ett samarbetsprojekt där fyra nationella expertmyndigheter inom diagnostisk DNA-analys ingår: Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Livsmedelsverket och Försvarets  forskningsinstitut (FOI). Projektet syftar till att bygga en samverkansplattform för effektivare DNA/RNA-analys, där kunskapsutbyte och gemensamt resursutnyttjande ligger till grund för utvecklandet av förbättrad metodik för diagnostik med hjälp av pre-PCR processing. Pre-PCR processing innefattar de olika strategier som utvecklats vid teknisk mikrobiologi för att optimera detektionsgränsen i PCR-baserad analys, genom att skapa de bästa förutsättningarna för PCR-amplifiering i ett komplext biologiskt prov. Detta görs genom att optimera provtagningsmetoden, extraktionsmetoden och/eller amplifieringsmiljön.

Projektet är finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Senaste forskningsoutput

Linda Jansson & Johannes Hedman, 2019, I : Biomolecular Detection and Quantification. 17, 100082.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Linda Jansson, Eriksson, R., Johannes Hedman & Lavander, M., 2018 sep 1, I : Biotechnology Reports. 19, e00267.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Borgmästars, E., Jazi, M. M., Persson, S., Linda Jansson, Peter Rådström, Simonsson, M., Johannes Hedman & Eriksson, R., 2017 dec 1, I : Food and Environmental Virology. 9, 4, s. 395-405 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (16)