Linn Alenius Wallin

Doktorand, MA

Forskning

Jag ingår i projektet "Omsorgsgörande mellan generationer. En studie av relationer, engagemang och omsorg i vardagens familjeliv" (VR 2018-01053, tillsammans med Sara Eldén och Terese Anving). Projektet analyserar berättelser om omsorg mellan barnbarn, mor- och farföräldrar, och deras vuxna barn. Min forskning handlar om de icke-släktskapsburna relationerna, så kallade bonusrelationer eller stjärnfamiljer och deras föränderligehet över tid.

 

Senaste forskningsoutput

Linn Alenius Wallin & Klara Goedecke, 2016 jul, I : LIR journal. 7:16, 7, s. 55 73 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)