Linn Eriksson

Doktorand, Master

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Nyckelord

  • Astrophysics, planet formation, planetesimal formation, computer simulation

Forskning

Jag heter Linn Eriksson och är sedan hösten 2018 doktorandstudent vid Lunds Universitet på avdelningen för astronomi och teoretisk fysik. Ämnet som jag forskar inom är teoretisk planetformation. I min forskning använder jag datorsimuleringar för att studera interaktionen mellan en protoplanet och den omkringliggande protoplanetariska skivan, hur planeten växer och rör sig i skivan när den bildas, samt hur evolutionen ser ut för partiklar i skivan. Mycket resurser inom planetformation går åt att studera detaljerade multidimensionella simuleringar på små tidsskalor, det vi istället gör är att vi tar resultaten från sådana simuleringar och använder dem i en stor 1-dimensionell kod. På så vis kan vi studera hur de olika planetformations-processerna påverkar varandra globalt på en lång tidsskala. 

Senaste forskningsoutput

Madhusudhan, N., Bitsch, B., Anders Johansen & Linn Eriksson, 2017 aug 21, I : Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 469, 4, s. 4102-4115

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)