Linnea Arvidsson

knuten till universitetet, Resident Physician

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Nyckelord

  • Distal Radius Fractures