Linnea Wegerstad

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Forskning

Linnea Wegerstad disputerade i straffrätt år 2015 med avhandlingen ”Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande”.

Linnea Wegerstads forskningsintresse är riktat mot fältet juridik, kön och sexualitet i vid mening, med inriktning på straffrätt, sexualbrott och  feministisk rättsteori. För närvarande är hon engagerad i projektet ”The #metoo momentum and its aftermath: digital justice seeking and societal responses” tillsammans med Ulrika Andersson, Lena Karlsson och Clare McGlynn.

Undervisning

Linnea Wegerstad undervisar i straffrätt, straffprocessrätt och feministisk rättsteori. Hon är kursansvarig för fördjupningskurserna ”Sexualitet, samhällelig kontroll och straffrätt” samt ”Brottmålsprocessen – från förundersökning till dom”.

Yrkesarbete

Sedan 2015 har Linnea Wegerstad arbetat vid allmän domstol, senast som tingsfiskal vid Malmö tingsrätt. Hon är nu tjänstledig från domstol för att forska och undervisa vid Juridiska fakulteten. 

Senaste forskningsoutput

Linnea Wegerstad, 2020 jun 20, I : Svensk Juristtidning.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Linnea Wegerstad, 2019, Glänta, 3-4, s. 35-41 6 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (18)