Linus Hedh

Doktorand

Doktorand

Forskning

Forskningsintressen

Jag har länge varit intresse av biologi, särskilt evolutions- och flyttningsekologi. Intresset tog fart på Öland där jag växte upp, vilket är en fantastisk plats då det passerar miljoner flyttfåglar varje år. När jag sedan började tillbringa så mycket tid jag kunde på Ottenby fågelstation blev jag stimulerad att ställa frågor kring varför och hur fåglar genomför sina otroliga flyttningar.

Mitt doktorandprojekt går ut på att undersöka hur och varför olika flyttningsstrategier (t.ex. hur lång tid det tar att flytta, antalet stopp och längden på enskilda flygningar) skiljer sig mellan individer och olika populationer hos vadarfåglar. Det är troligt att andra delar av den annuella cykeln, som ruggning och häckningsframgång, påverkar olika flyttningsstrategier. Därför är jag särskilt intresserad av de individer och populationer som flyttar olika långt och/eller häckar i olika klimatzoner. Jag kommer att använda mig av miniatyriserade dataloggar (så kallade ljusloggar och aktivitetsloggar) för att följa fåglarna och mäta flygaktivitet under hela årscykeln, samt Lunds Universitets vindtunnel för att undersöka aerodynamiska egenskaper och energikonsumtion. Huvudmålet är att smala in mer kunskap kring evolutionen av flyttningsstrategier och storskaliga flyttnignsmönster hos vadare.

Senaste forskningsoutput

Linus Hedh, Christopher G. Guglielmo, L. Christoffer Johansson, Jessica E. Deakin, Christian C. Voigt & Anders Hedenström, 2020 sep 28, I: The Journal of experimental biology. 223

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Linus Hedh & Anders Hedenström, 2016 dec 1, I: Ardea. 104, 3, s. 227-237 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)