Lisa Engström

Universitetslektor

Forskning

Jag disputerade i Informationsstudier vid Köpenhamns universitet 2019 med avhandlingen Att skapa självstyrande individer; effektivitet och motrörelser. Styrningsrationaltiet och icke-rationalitet i bibliotek med obemannade öppettider. Nu intresserar jag mig för hur biblioteket materiellt och diskursivt konstrueras som en trygg och säker plats som främjar tillit.

Senaste forskningsoutput

Johanna Rivano Eckerdal, Lisa Olsson Dahlquist & Lisa Engström, 2020 mar 18, IDEALS. Illinois Digital Environment for Access to lear Ning and Scholarship: iConference 2020 Proceedings. Illinois: iSchools, 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Lisa Engström, 2020 feb 1, Lund: Lunds universitet. Institutionen för kulturvetenskaper. 36 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (8)