Lisa Flower

Universitetslektor, Masters i sociologi med samhällsanalytisk inriktning, Socionomexamen, Kandidatexamen i psykologi

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Socialpsykologi

Nyckelord

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Emotionssociologi
  • Socialpsykologi
  • Symbolisk interaktionism
  • Etnografi
  • Kriminologi
  • Kvalitativa forskningsmetoder


Pågående forskning och undervisning

Doctoral dissertation - Loyalty Work: Emotional interactions of defence lawyers in Swedish courtrooms

Undervisning enligt ovanstående.

Forskning

Min forskning visar hur försvarsadvokater åstadkommer ett professionellt intryck i linje med osynliga emotionella, interaktionella och ceremoniella förväntningar. Försvarsadvokater strävar efter att företräda sina klienter genom att hantera olika framträdande i rättssalen – sina egna, sina klienters och andras – och se till att dessa framträdanden håller sig inom ramen av lagens emotionella regim. Samtidigt förväntas försvaret – försvarsadvokaten och den tilltalade – framstå som enade. De här strategierna innebär emotionsarbete och faceworkför att bygga upp eller underminera de faktapåståenden som presenteras i en rättegång, genom att dra uppmärksamhet till eller ifrån information eller genom att använda rekvisita.

Senaste forskningsoutput

Lisa Flower, 2019, (Accepted/In press) I : Emotions: History, Culture, Society. 3, 2

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lisa Flower, 2019, I : Ny Juridik. 2

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lisa Flower, 2018 nov, Symbolic Interaction, 41, 4, s. 577-579.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (17)