Lisa Flower

Universitetslektor, Biträdande, Fil Dr, Masters i sociologi med samhällsanalytisk inriktning, Socionomexamen, Kandidatexamen i psykologi

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Socialpsykologi

Nyckelord

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Emotionssociologi
  • Socialpsykologi
  • Symbolisk interaktionism
  • Etnografi
  • Kriminologi
  • Kvalitativa forskningsmetoder


Pågående forskning och undervisning

Doctoral dissertation - Loyalty Work: Emotional interactions of defence lawyers in Swedish courtrooms

Undervisning enligt ovanstående.

Forskning

Min forskning visar hur försvarsadvokater åstadkommer ett professionellt intryck i linje med osynliga emotionella, interaktionella och ceremoniella förväntningar. Försvarsadvokater strävar efter att företräda sina klienter genom att hantera olika framträdande i rättssalen – sina egna, sina klienters och andras – och se till att dessa framträdanden håller sig inom ramen av lagens emotionella regim. Samtidigt förväntas försvaret – försvarsadvokaten och den tilltalade – framstå som enade. De här strategierna innebär emotionsarbete och faceworkför att bygga upp eller underminera de faktapåståenden som presenteras i en rättegång, genom att dra uppmärksamhet till eller ifrån information eller genom att använda rekvisita.

Senaste forskningsoutput

Lisa Flower, 2020 dec 6, Emotional Labour in Criminal Justice and Criminology. Phillips, J., Waters, J., Westaby, C. & Fowler, A. (red.). CRC Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lisa Flower, 2020, (Accepted/In press) Research Handbook of Law and Emotion. Bandes, S., Madeira, J. L., Temple, K. & Kidd White, E. (red.). Edward Elgar Publishing

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lisa Flower, 2019 dec 12, Routledge. 210 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (20)