Lisa Justesen

knuten till universitetet

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt är en explorativ studie om rymden. Avhandlingen syftar till att öka förståelsen om vad som händer i rymden samt till att teoretisera om vad detta innebär för, och säger om den nuvarande världsordningen.